Regnskapsorganisering - Oppgavesamling (Heftet)

Bokføring og intern kontroll

Forfatter:

Bjørgunn Havstein og Tove-Gunn Moen

Legg i ønskeliste

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 162
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202428976
Kategori: Revisjon, skatt og regnskap
Fag: Revisjon, skatt og regnskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Regnskapsorganisering - Oppgavesamling
Regnskapsorganisering - Oppgavesamling inneholder et stort utvalg oppgaver som til sammen dekker hele regnskapsprosessen fra registrering av regnskapsdata til den endelige rapporteringen.
Formålet med oppgavesamlingen er å øke forståelsen for hvordan regnskapsrutiner og kontrollsystemer kan etableres og vedlikeholdes slik at regnskapsbrukerne er sikret pålitelig rapportering, og at lover og forskrifter blir overholdt.

Oppgavesamlingen består av en blanding av mindre øvingsoppgaver, eksamensoppgaver og større cases, og er delt inn slik:

Del 1 Oppgaver knyttet til bokføringsloven og bokføringsforskriften samt skatte- og avgiftsbehandlingen
Del 2 Oppgaver om intern kontroll - prinsipper, behov og ansvar
Del 3 Oppgaver knyttet til de konkrete kontrollaktivitetene
Del 4 Oppgaver i tilknytning til regnskapssytemer og regnskapsrutiner
Del 5 Oppgaver relatert til det praktiske regnskapsarbeidet
Fra registrering til rapportering
Del 6 Løsningsforslag til utvalgte oppgaver

Oppgavesamlingen er først og fremst beregnet for bachelorstudiene i regnskap og revisjon. For øvrig vil oppgavene være aktuelle for alle andre som ønsker innøving av praktisk regnskapsarbeid kombinert med forståelse for lovbestemte krav og teoretiske problemstillinger.

Til toppen

Andre aktuelle titler

 • Regnskapsorganisering

  Virksomhetsstyring og intern kontroll

  Tove-Gunn Moen og Bjørgunn Havstein. Med bidrag av Kent M. E. Kvalvik

  Heftet

Andre aktuelle titler

 • Regnskapsorganisering

  Virksomhetsstyring og intern kontroll

  Tove-Gunn Moen og Bjørgunn Havstein. Med bidrag av Kent M. E. Kvalvik

  Heftet
Innholdsfortegnelse
Forfatter(e)

Bjørgunn Havstein er statsautorisert revisor. Havstein har lang erfaring som førstelektor og fagansvarlig for bachelorstudiet i revisjon og regnskap ved Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland. Forfatteren har undervisningserfaring samt bred praksis både fra revisjon og fra regnskapsarbeid i privat næringsliv.

Tove-Gunn Moen er statsautorisert revisor og siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Hun er ansatt som fagansvarlig for regnskapsrevisjon i Rogaland Revisjon IKS og har tidligere vært ansatt som førstelektor og ansvarlig for bachelorstudiet i revisjon ved Universitetet i Stavanger. Moen har undervisningserfaring samt bred praksis både fra revisjon og fra regnskapsarbeid i privat næringsliv.