Metoder for HMS-regulering (Heftet)

Forfatter:

Jan Erik Karlsen

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 240
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
Originaltittel: Metoder for HMS-regulering
ISBN: 9788202315658
Kategori: Organisasjon og ledelse
Fag: Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Metoder for HMS-regulering

Kravene til regulering av systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter er omfattende og ufravikelige. Det norske produksjonslivet har svart på myndighetenes HMS-lovgivning ved å bli stadig mer kompetent og effektivt når det gjelder praktiske forbedringer. Mål om null-skader og null-utslipp, fullt forsvarlig arbeidsmiljø, renere produksjon, effektiv avfallshåndtering og gjenbruk, miljømerking, miljøsertifisering og miljøfyrtårn er koblet til mål om effektiv produksjon og økt konkurransekraft. Forbedringer innen bredden av HMS-regimets målfelt krever dessuten at man har enkle, kraftfulle og veltilpassede HMS-metoder og verktøy.

Metoder for HMS-regulering knytter metodeutvikling og -anvendelse for HMS-regulering til ideen om et bærekraftig produksjonsliv. Bærekraftige virksomheter krever nye ledelsesformer og åpenhet om økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn og motiver, men også at man har tilstrekkelige hjelpemidler i metodekassen for HMS-forbedring. Det siste tiåret har frembrakt stadig nye metodetilskudd på HMS-feltet, og boken presenterer og analyserer de mest sentrale og nyeste bidragene.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Innholdsfortegnelse
Forfatter(e)
Jan Erik Karlsen er professor emeritus dr. oecon. ved Universitetet i Stavanger og er utdannet i økonomi, sosiologi og teknologiledelse fra norske og utenlandske læresteder. Han var professor ved Universitetet i Stavanger i industriell økonomi og i endringsledelse fra 1991 til 2013. Han har også vært gjesteprofessor ved flere utenlandske læresteder, visepreses i Vitenskapsakademiet i Stavanger og har utgitt tolv fagbokmonografier, en rekke bokkapitler, artikler og forskningsrapporter om ulike sider ved det moderne produksjonslivet.