Styring og vern (Heftet)

Arbeidsrett i offentlig sektor

Forfatter:

Gerd Engelsrud

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 476
Illustratør: Graff, Finn
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202399863
Kategori: Arbeidsrett
Fag: Arbeidsrett
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Styring og vern
Styring og vern gir en oversikt over de fleste emner innenfor arbeidsretten – både på individuelt og kollektivt nivå.

Boken skiller seg fra andre arbeidsrettslige framstillinger ved at det offentlige som arbeidsgiver står i fokus. Generelle emneområder som tilsetting, lønn, arbeidstid, ferie, arbeidsmiljø, oppsigelse, avskjed, vern mot diskriminering, håndheving, tvister og tilsyn, tillitsvalgte, fagforeninger, tariffavtaler og arbeidskonflikter behandles i lys av aktuelle offentligrettslige regler og tariffavtaler i offentlig sektor. Det praktiske perspektivet vektlegges gjennom konkrete problemstillinger, henvisninger til Kommunenes personalhåndbok, Statens personalhåndbok, uttalelser fra Sivilombudsmannen og Likestillings- og diskrimineringsombudet, samt avgjørelser truffet av likestillings- og diskrimineringsnemnda, tvisteløsningsnemnda og domstolene.

Styring og vern er beregnet på de som studerer arbeidsrett ved høgskoler og universiteter og på ledere, personalmedarbeidere og fagforeningsrepresentanter i det offentlige. Domstolene, advokater og andre som arbeider med arbeidsrett, vil også ha nytte av boken.

Til toppen

Innholdsfortegnelse
Anmeldelser av Styring og vern

"... et oversiktsverk med relevans for hele offentlig sektor."

" ... Boken skiller seg fra mange andre arbeidsrettslige fremstillinger ved at det offentlige som arbeidsgiver står i fokus. Boken er på cirka 450, små og ikke spesielt tettskrevne, sider. Når det i tillegg til alle de sentrale arbeidsrettslige temaene også redegjøres for de relevante forvaltningsrettslige regler, sier det seg selv at det kun kan bli en oversikt. Dette er både bokens styrke og svakhet. Fordelen med denne boken er at den behandler en del temaer som er spesielle for offentlige arbeidsgivere og som sjelden omtales i standardverkene. Som eksempel kan nevnes at i kapittelet om tilsetting behandles, i tillegg til de generelle reglene som gjelder alle arbeidsgivere, også det offentligrettslige kvalifikasjonsprinsippet, kravet om offentlig utlysning, saksbehandlingsregler, søkerlister, rett til dokumentinnsyn osv. ... Femte utgave bygger på samme struktur som tidligere, men i denne utgaven har forfatteren i tillegg innarbeidet regler for statstjenestemenn. Dette er gjort ved å føye til et ekstra punkt i mange kapitler om hva som gjelder i statlig sektor. Det er positivt at man med denne nye utgaven får et oversiktsverk med relevans for hele offentlig sektor.Camilla Selman, Arbeidsrett vol. II nr. 1 2014

Til toppen

Forfatter(e)
Gerd Engelsrud er jurist og tilknyttet bachelorstudiet i administrasjon og ledelse og masterstudiet i styring og ledelse ved Høgskolen i Oslo og Akershus, med mangeårig fagansvar for kommunalrett, forvaltningsrett og arbeidsrett.