Advokaten som forhandler i sivile tvister og kommersielle rettsforhold (Innbundet)

Forfatter:

Per M. Ristvedt

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2003
Antall sider: 344
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202226008
Kategori: Sivilprosess og tvisteløsning og Avtale- og kontraktsrett
Fag: Avtale- og kontraktsrett, Sivilprosess og tvisteløsning
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Advokaten som forhandler i sivile tvister og kommersielle rettsforhold

En sentral arbeidsoppgave for de fleste advokater er forhandlinger. Advokaten som forhandler i sivile tvister og kommersielle rettsforhold er den første boken i sitt slag i Norge.

Boken gir en grundig og analytisk innføring i hvordan advokaten kan bli en dyktigere og mer effektiv forhandler, for derved å oppnå bedre resultater for klienten. Boken er skrevet for å kunne brukes direkte på de forhandlingssituasjoner advokaten møter i praksis.

Boken består av fem deler. I del 1 behandles blant annet de sentrale forhold som påvirker forhandlingsprosessen, herunder forhandlingsposisjonen, dens betydning og hvordan forhandlingsposisjonen kan påvirkes (styrkes/svekkes). I del 2 behandles blant annet advokaters forhandlingsstil og de tre hovedformene for overordnede forhandlingsstrategier. Del 3 tar for seg selve forhandlingsprosessen og behandler inngående både forberedelsesfasen og selve forhandlingsfasen. Del 4 omhandler internasjonale forhandlinger. I del 5 behandles noen andre forhold av interesse vedrørende advokatens rolle som forhandler, herunder etiske og avtalerettslige spørsmål (blant annet når en part blir avtalerettslig bundet og hvem som har ansvaret for forhandlingsutgifter).

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Advokaten som forhandler i sivile tvister og kommersielle rettsforhold

«Boken gis den beste anbefaling. God kjennskap til den analytiske ramme for forhandlingsfaget gir et fortrinn. Den advokat som heretter kun stoler på magefølelsen, får håpe at motparten ikke har lest Ristvedts bok.»

Anders Ryssdal , Advokatbladet

Til toppen

Forfatter(e)

Per M. Ristvedt tiltrer som partner i advokatfirmaet Schjødt 1. juni 2014 etter mange år i Wikborg Rein. Ristvedt har møterett for Høyesterett. Han har hatt flere studie- og forskningsopphold i USA innen alternativ tvisteløsning. Ristvedt har blant annet utgitt bøkene Advokaten i rettsmekling og Advokaten som forhandler i sivile tvister og kommersielle rettsforhold og er hovedforfatter av boken Alternativ tvisteløsning.