Action research (Heftet)

A Nordic perspective

Forfatter:

Eli Moksnes Furu, Torbjørn Lund og Tom Tiller (red.)

Forfatter: , , , , , , , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 224
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Engelsk
ISBN: 9788276347180
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning og Pedagogikk
Fag: Pedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Action research

What has jazz improvisation to do with action research? Can Sherlock Holmes bring new mysteries into action research? Which ethical questions are central to action research? And should all educational activity be based on action research? These are some of the topics taken up in this book, which aims at presenting action research’s many interesting topical aspects. The book contains articles of a more theoretical nature as well as others that are based on actual action research projects. Action research is written for researchers and practitioners who are concerned with practical research in general and action research in particular. Most of the contributions come from researchers at the University of Tromsø, Institute for Pedagogics and Teacher Education. In addition, there are articles from collaborative partners employed at other universities in both Norway and Sweden. The book is introduced with a foreword by Professor Stephen Kemmis from University of Wagga Wagga, Australia.

Til toppen

Forfatter(e)

Tor Vidar Eilertsen er dosent i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Eilertsen har hovedsakelig hatt sitt ståsted i lærerutdanningen og med aksjonsforskning som en fellesnevner for sin forskningsvirksomhet.

Eli Moksnes Furu er dosent i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT Norges arktiske universitet. Hun har en doktorgrad innen aksjonsforskning og har publisert nasjonalt og internasjonalt om skoleutvikling og aksjonsforskning. Hun har ledet Nordisk Nettverk for Aksjonsforskning i en rekke år. Hennes seneste publikasjoner handler om forholdet mellom translasjonsteori og aksjonsforskning.

Tove Leming er dosent og underviser i samfunnsfag på lærerutdanningen ved UiT Norges arktiske universitet. Hun er leder av forskningsgruppen LIFT, som har lærerutdanning og koblingen mellom lærerutdanning og praksisfelt som sitt arbeidsområde.

Torbjørn Lund er førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Han er opptatt av skoleutvikling og har de senere årene vært opptatt av å utvikle og forske på skoler i nettverk. Hans arbeid har hatt aksjonsforskning som utgangspunkt, og han har skrevet om ulike modeller for nettverk og hvordan ideer skapes og utvikles i nettverk mellom skoler.

Janne Madsen er professor ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). Aksjonsforskning gjennomføres for å få frem endringer som med utgangspunkt i teoretisk kunnskap og kjennskap til praksisfeltet utvikles i et likeverdig samarbeid mellom forskere og praktikere. Dette plasserer aksjonsforskningen i et interessant skjæringsfelt mellom teori og forskning hvor både aktiviteter og forskningsfunn er meningsfulle og nyttige for alle de involverte partene. Madsen har deltatt i aksjonsforskning i forbindelse med skoleutviklingsarbeid både i Nord-Norge og på Østlandet.

May Britt Postholm er professor ved NTNU, Institutt for lærerutdanning. Med sin utdanning som lærer og sin undervisningserfaring fra ungdomstrinnet er Postholms interessefelt hovedsakelig rettet mot tre områder: utdanningsforskning, kvalitativ forskningsmetode og forsknings- og utviklingsarbeid (FoUarbeid). Postholm har publisert bøker og en rekke artikler som omhandler undervisning og læring, både nasjonalt og internasjonalt, og flere metodebøker som omhandler kvalitativ metode og FoU-arbeid. Hun har metodeundervisning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

Tom Tiller er professor i pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet. Han er også forskningsleder for Nordisk senter for aksjonsforskning og aksjonslæring samme sted, og har en delstilling som forskningsleder i Framtiden i våre hender. Tiller har publisert en rekke bøker og artikler.