Access to English: Social Studies

Access to English: Social Studies Unibok (2018) (Nettsted)

Digital utgave

Forfatter:

John Anthony, Richard Burgess og Robert Mikkelsen

Forfatter: , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2018
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Engelsk
ISBN: 9788202594992
Kategori: Samfunnsfaglig engelsk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Samfunnsfaglig engelsk
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg3
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Access to English: Social Studies Unibok (2018)

Access to English: Social Studies (2018). Unibok er den digitale utgaven av læreboka i et leservennlig format.

Access to English: Social Studies (2018). er et komplett læreverk og dekker kompetansemålene til programfaget Samfunnsfaglig engelsk i videregående skole. Til læreverket finnes også egne nettressurser med oppgaver og mulighet til fordypning, se access.cdu.no.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever: Teksten markeres når den leses opp.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.

Til toppen

Forfatter(e)

Richard Burgess er musiker og forfatter. Han har mange års undervisningserfaring fra videregående skole og underviser nå på Universitetet i Sørøst-Norge. Burgess har vært forfatter på mange læreverk i engelsk for videregående skole, blant annet Access-serien for engelsk programfag.

Access to English: Social Studies
Oversiktlig og innholdsrik

Access to English:
Social Studies er spesielt kjent for oversiktstekster av høy kvalitet, varierte tekstsjangere og et bredt utvalg av oppgaver. Disse særtrekkene er godt ivaretatt og videreutviklet i 2018-utgaven.