Access to English: Social Studies

Access to English: Social Studies (Heftet)

Forfatter:

Robert Mikkelsen, John Anthony, Richard Burgess og Theresa Bowles Sørhus

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 432
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202249922
Kategori: Samfunnsfaglig engelsk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Samfunnsfaglig engelsk
Nivå: Vg3
Komponent: Alt-i-ett-bok
Om utgivelsen Access to English: Social Studies

Access to English: Social Studies er laget etter læreplan i programfaget Samfunnsfaglig engelsk i videregående skole.

"Vi ønsker å gi elevene den grundige innføringen i historie, politikk, økonomi og sosiale forhold som læreplanen legger opp til, kombinert med 'dypdykk' i spennende debattemaer og aktuelle konflikter. "

Fire deler - ni kapitler
Boka består av fire hoveddeler. I hver del gir vi elevene luftige 'sveip' over historie, politikk og samfunnsliv, men også grundige drøftinger av sentrale utviklingstrekk og grunnleggende sosiale og politiske problemstillinger.

I første del av boka er fokuset på historie, i del to på politikk og økonomi. Del tre tar for seg sosiale problemer, konflikter og verdier, mens del fire går i dybden på to omfattende temaer som spenner over både historie, politikk og sosiale forhold: den økende oppsplittingen av nasjonene innenfor Storbritannia, og forholdene for den svarte befolkningen i USA.

Sakprosatekstene i boka er mange, dekker et mangfold av sjangere og gir kontekst og analyse. Men det er fortellinger som best formidler personlig innsikt og opplevelser. Derfor har vi inkludert et spennende utvalg dikt, noveller og utdrag fra romaner og skuespill.

Et eget element er 'snapshots' som gir korte møter med kjente personer og hendelser - for eksempel Guy Fawkes, Bonnie Prince Charlie og Nixon/Watergate.

Oppgaver
Denne boka og dens nettsted gir eleven et vell av muligheter til å forbedre sine engelskkunnskaper gjennom studiet av samfunnsfaglige emner. Oppgavene spenner fra tekstanalyse og diskusjon til arbeid med bilder, film og nettressurser. Språklig trening er vektlagt, ikke minst opptrening av samfunnsfaglig vokabular og sjangerbevissthet. På nettsiden gir Toolbox elevene veiledning i forhold til ulike teksttyper og her finner man også et omfattende skrivekurs for å hjelpe eleven med bl. a. forskjellige slags essays. Hver hoveddel avsluttes med 'Digging Deeper', der elevene får forslag til temaer for fordypningsarbeid, og hjelp til selvevaluering.

access.cappelendamm.no
Access to English: Social Studies har innholdsrikt, gratis fagnettsted med egen ressurs for læreren. Til hver tekst tilbyr vi ekstra materiale, for eksempel ekstratekster og interaktive språkøvinger. Interaktive kart gir liv til framstillingen av f. eks. det britiske imperiets framvekst. Vi tilbyr også et utvalg 'web texts' der vi har laget introduksjoner og oppgaver til et utvalg tekster som gir elevene innblikk i historiske perioder og personer.

Til toppen

Access to English: Social Studies
Oversiktlig og innholdsrik

Access to English:
Social Studies er spesielt kjent for oversiktstekster av høy kvalitet, varierte tekstsjangere og et bredt utvalg av oppgaver. Disse særtrekkene er godt ivaretatt og videreutviklet i 2018-utgaven.