Access to English

Access to English Lærernettsted (Nettsted)

Forfatter:

Richard Burgess

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2013
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202403300
Kategori: Engelsk fellesfag
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Engelsk fellesfag
Varighet: Fram til 31.08.2019
Nivå: Vg1
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Access to English Lærernettsted
Lisens til lærernettstedet kan kun kjøpes i vår nettbutikk: www.cdu.no av ansatte som er knyttet til en skole. Se veiledning for hvordan du går fram for å skaffe deg lisens.

Du må være innlogget på cdu.no for å kjøpe lisens. Når du er innlogget har du tilgang til ALLE lisenser du har kjøpt eller har på prøve fra Cappelen Damm - og til lisenser som andre på skolen har kjøpt og gitt deg tilgang til.

Lærerlisensen til Access to English er en årstrinnslisens for èn bruker og gjelder for et skoleår (til 31.08.)
Du kan bestille gratis prøvelisens til lærerressursen til Access to English for en måned - slik at skolen og du som faglærer får vurdert lærerressursen før kjøp.

Har du spørsmål om kjøp av lisenser eller bestilling av prøvetilgang, finner du mer informasjon her. Finner du ikke svar der, kontakter du vår Kundeservice på e-post: cdukunde@cappelendamm.no - eller på telefon 21497000. Etter innlogging på www.cdu.no finner du også detaljert hjelp og veiledning på Min side.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Access to English
Access to English legger vekt på gode og engasjerende tekster, variasjon og sjanger- og språklig bevissthet.