Access to English 2013. Unibok av Richard Burgess (Nettsted)
Unibok

Access to English

Access to English 2013. Unibok (Nettsted)

Engelsk SF, Vg1

Forfatter:

Richard Burgess og Theresa Bowles Sørhus

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2014
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202458850
Kategori: Engelsk fellesfag
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Engelsk fellesfag
Varighet: Fram til 31.08.2018
Nivå: Vg1
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Access to English 2013. Unibok
Unibok er en digital utgave av læreboka i et lesevennlig digitalt format med innlest lyd og gode studietekniske verktøy.

I en Unibok justerer tekst og bilder seg automatisk til skjermstørrelsen. Eleven kan selv velge mellom ulike visninger og skriftstørrelser, slå opp på gloser og begreper direkte i teksten og få lærebokteksten lest opp. Sidetallene fra papirboka er tilgjengelig uansett visning, noe som gjør det lett å holde oversikt og kombinere papirbok og digital bok.

Med Unibok kan eleven arbeide i læreboka ved å gjøre egne notater, markere tekst, søke på innhold og ha innholdsfortegnelsen lett tilgjengelig. Det er enkelt å kopiere tekst og bilder fra boka og over i arbeidsdokumenter, noe som er nyttig når eleven skal løse oppgaver.

EPUB3-formatet tar den digitale læreboka et viktig skritt videre fra PDF-visninger.

Utprøving og kjøp av lisens krever Feide-innlogging. Logg inn med Feide på www.unibok.noeller cdu.no. Uniboka blir tilgjengelig umiddelbart etter bestilling.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Andre aktuelle titler

Access to English