Access to English 2013. Unibok av Richard Burgess (Nettsted)
Unibok

Access to English

Access to English 2013. Unibok (Nettsted)

Engelsk SF, Vg1

Forfatter:

Richard Burgess og Theresa Bowles Sørhus

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2014
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202458850
Kategori: Engelsk fellesfag
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Engelsk fellesfag
Varighet: Fram til 31.08.2018
Nivå: Vg1
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Access to English 2013. Unibok
Unibok er en digital utgave av læreboka i et lesevennlig digitalt format med innlest lyd og gode studietekniske verktøy.

I en Unibok justerer tekst og bilder seg automatisk til skjermstørrelsen. Eleven kan selv velge mellom ulike visninger og skriftstørrelser, slå opp på gloser og begreper direkte i teksten og få lærebokteksten lest opp. Sidetallene fra papirboka er tilgjengelig uansett visning, noe som gjør det lett å holde oversikt og kombinere papirbok og digital bok.

Med Unibok kan eleven arbeide i læreboka ved å gjøre egne notater, markere tekst, søke på innhold og ha innholdsfortegnelsen lett tilgjengelig. Det er enkelt å kopiere tekst og bilder fra boka og over i arbeidsdokumenter, noe som er nyttig når eleven skal løse oppgaver.

EPUB3-formatet tar den digitale læreboka et viktig skritt videre fra PDF-visninger.

Utprøving og kjøp av lisens krever Feide-innlogging. Logg inn med Feide på www.unibok.noeller cdu.no. Uniboka blir tilgjengelig umiddelbart etter bestilling.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Andre aktuelle titler

Access to English
Access to English er et nytt læreverk til engelsk Vg1, studieforberedende utdanningsprogram. Læreverket har sin trygge forankring i siste utgave av Passage med hensyn til metodiske og pedagogiske prinsipper.