Å være pasient (Heftet)

En innføring i pasientologi

Forfatter:

Anne-Mette Graubæk (red.)

Forfatter: , , , , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 230
Forlag: Akribe
Språk/målform: Bokmål
Originaltittel: Patientologi
Oversatt av: Thorbjørnsen, Kari Marie
ISBN: 9788279501473
Kategori: Helse- og sosialfag , Helsefag og Sykepleiefag
Fag: Helsefag, Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Å være pasient

Å være pasient presenterer vesentlige aspekter ved forhold som knytter seg til det å være syk, til å være pasient eller å være pårørende.

Den som skal bli sykepleier, må fra første dag i utdanningen utvikle sin evne til å forstå menneskers livsverden og menneskers reaksjoner på å bli akutt, kronisk eller livstruende syk, eller på å bli pårørende til en akutt, kronisk eller livstruende syk person. Boka gir en samlet framstilling av ulike aspekter av det som rommes i det nye begrepet pasientologi. Ønsket er å bidra til en nyansert forståelse av pasientbegrepet og av dagens pasientrolle.

Boka innledes med fire autentiske pasientfortellinger. I ni kapitler beskrives og drøftes så en rekke aspekter ved det å være syk, for eksempel fortellingens betydning for den syke, og kampen og avhengigheten som følger med sykdom, sett både gjennom pasientens øyne og gjennom teoretiske briller. Et eget kapittel tar for seg teoriutviklingen på området, og samtlige kapitler bygger på resultater fra den nyeste skandinaviske og internasjonale forskningen omkring pasientbegrepet og pasientrollen.

Med sin teoretiske og forskningsbaserte forankring kan Å være pasient inngå i sykepleierutdanningen fra første til siste dag. Den vil også har relevans for sykepeiere under videreutdanning og sykepleiere i klinisk praksis.

Til toppen

Forfatter(e)

Sanne Angel er adjunkt ved Afdeling for Sygeplejevidenskab ved Århus Universitet. Hun er utdannet sykepleier, har en HD (tilsvarer mastergrad) i organisasjon og er cand.cur. og ph.d. i sykepleievitenskap. Sanne Angel har, i tillegg til mange år i klinikken som sykepleier og leder, også undervist i grunnutdanningen, på masterutdanningen i klinisk sykepleie og i kandidatutdanningen i sykepleievitenskap. Aktuelt forskningsområde er rehabilitering og rekonvalesens sett fra pasientens og pårørendes perspektiv.

Pia Dreyer er intensivsykepleier med diplomutdannelse, cand.cur. og ph.d. Hun er ansatt som klinisk sykepleiespesialist og lektor ved Operasjon og Intensiv Syd avdeling ved Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet i Danmark. Hun arbeider med forskning og utvikling innenfor området intensiv- og hjemmerespiratorbehandling. I mer enn 20 år har Dreyer arbeidet med etableringen og utviklingen av hjemmerespiratorbehandlingen i Danmark. Innen forskning er kvalitativ forskning hennes store interessefelt, herunder fenomenologi og hermeneutik, narrativer, tekst og fortolkning.

Anne-Mette Graubæk er lektor ved University College Lillebælt, nærmere bestemt sykepleierutdanningen i Odense.

Hun er utdannet sykepleier og er cand.cur. Anne-Mette Graubæk har undervist i mange år i grunnutdanningen og i diplomutdanningens moduler med pasientologi og utvikling av klinisk praksis. Hun har dessuten deltatt i utviklingsprosjekter om informasjonskompetanse og medvirket i etableringen av Netværksforum for akademiske sygeplejersker på Fyn.

Elisabeth O.C. Hall er professor emeritus i klinisk sykepleie og var fram til 2008 ansatt ved Afdeling for Sygeplejevidenskab, Århus Universitet. Hun er utdannet sykepleier og sykepleielærer og er cand.cur, ph.d. og dr.med. Elisabeth O.C. Hall har mange års erfaring med forskning, veiledning og undervisning, og hun har en stor vitenskapelig produksjon. Som forsker har hun arbeidet med sykepleieteori og -metode, og med foreldres, besteforeldres og sykepleieres omsorg for kritisk syke småbarn. Undervisningen har vært konsentrert om sykepleieteorier, kvalitative forskningsmetoder og egen forskning. Hun er styremedlem i nettverket Barnafödande i Norden (BFiN) og har vært leder for Nordic College of Caring Science (NCCS).

Kirsten Honoré er utdanningskonsulent og lektor ved University College Lillebælt, Efter- og videreuddannelsen, Sundhedsfaglig afdeling i Odense, der hun har de helsefaglige diplomutdanningene som sitt primære arbeidsområde. Hun er utdannet sykepleier og cand.cur. Hun var i ti år, fram til 2007, lærer ved sykepleierutdanningen i Odense og har sammen med Anne-Mette Graubæk medvirket i etableringen av Netværksforum for akademiske sygeplejersker på Fyn.

Trine Lassen er lektor ved Professionshøjskolen Metropol, ved sykepleierutdanningen der.
Hun er utdannet sykepleier og er cand.mag. og ph.d. i historie. Trine Lassen har undervist i en del år i grunnutdanningen og i etter- og videreutdanning i sykepleie.

Bente Martinsen er forsker innen klinisk sykepleie ved Epilepsihospitalet Filadelfia og ekstern lektor ved Afdeling for Sygeplejevidenskab ved Århus Universitet. Hun er utdannet sykepleier og
er cand.cur. I 2008 ble hun ph.d. med undersøkelsen Varig afh ængighed af hjælp til at spise. En fænomenologisk undersøgelse af rygmarvsskadedes oplevelser. Bente Martinsen har arbeidet som klinisk sykepleier innenfor nevrologi og hjertemedisin og har dessuten undervist i grunnutdanningen og i forskjellige videreutdanninger i sykepleie.

Jette Joost Michaelsen er utdannet sykepleier og har vært hjemmesykepleier i omkring ti år. Hun er cand.comm. med samfunnsfag fra Roskilde Universitet og ph.d. fra det helsevitenskapelige fakultetet ved Århus Universitet. Som forsker er Jette Joost Michaelsen tilknyttet Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet. Hennes forskningsområder er kommunikasjon, sosial ulikhet i helse, forebyggende helsearbeid, primærhelsetjeneste, «vanskelige pasienter», mannlige innvandrere i hjerterehabilitering og kvalitativ metodologi.

Helle Schnor er student og arbeider med en ph.d. ved Bispebjerg Hospital og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet. Hun er utdannet sykepleier, har diplomutdanning i sykepleiefaglig ledelse og er cand.cur. Helle Schnor har i mange år arbeidet i klinisk praksis, blant annet som leder og utviklingssykepleier med kreft pasienter og pasienter med kroniske sykdommer. Hun har vært med på å utvikle rehabilitering og pasientutdanning på tvers av sykehus og kommunale helsesentre. Hennes ph.d.-avhandling dreier seg om
pasientutdanning, helsepedagogikk og dagligliv i forbindelse med hjertesviktpasienter.