Å være på nett (Heftet)

Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier

Forfatter:

Svein Østerud og Egil G. Skogseth (red.)

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 295
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202278953
Komponent: Pedagogisk litteratur
Om utgivelsen Å være på nett

Det har alltid vært viktig ”å være på nett”, men i høyteknologiske samfunn har dette blitt langt mer komplisert enn tidligere. Ved hjelp av datamaskiner og mobiltelefoner, satellitt- og kabelsystemer er vi i økende grad forbundet med hverandre i lokale, nasjonale og globale nettverk.

Forfatterne har studert noen av de kommunikasjonsnettverkene som har oppstått i den siste tiårsperioden. I bokens 13 kapitler drøfter de den kommunikasjonen som foregår i de nye nettverkene, og hvilken literacy eller kompetanse deltakerne utvikler.

Analysene fokuserer på tre sektorer av samfunnslivet. Den første delen – om skole og fritid – viser hvordan de unge prøver ut sin identitet og utvikler literacy når de er på nett. Forfatterne diskuterer blant annet om skolen bør vise større åpenhet for den uformelle læringen som foregår i elevenes fritidsaktiviteter. I den andre delen – om det sivile samfunnet – analyserer de kommunikasjonen i de politiske nettverkene Oslo Byforum, Indymedia og Attac, og drøfter hvorvidt nettverkene representerer en utvidelse og fornyelse av den offentlige samtalen. Den tredje delen – om arbeidslivet – viser hvordan den digitale teknologien gir rom for nye kommunikasjons- og samarbeidsformer, men også konflikter i bedriftene.

Forskningsprosjektet Literacy og konvergerende medier
Les mer om boka

Til toppen

Anmeldelser av Å være på nett
"Detta minst sagt mångvetenskapliga fält blir i sig i forskarnas arbete en arena med många sammanhang och nivåer, och där man vandrar mellan olika teman på oförutsedda och ibland halsbrytande sätt. Påståenden görs om Internet och den digitala tekniken och dess konsekvenser i en rad olika avseenden. Styrkan i Østerud och Skogseths kollektion är att författarna konkretiserar aspekter av vad denna utveckling handlar om genom att åskådliggöra konsekvenserna i vardagliga, men ändå centrala, sociala sammanhang som även den oinvigde kan relatera till. Det som bidrar till framställningen är just kopplingen mellan teoretiska problem om literacy och lärande och dessa företeelsers karaktär i de utvalda miljöer som bokens författare dokumenterar i sina analyser."Roger Säljö, Norsk medietidsskrift 03/2009
"Å være på nett er ei nyttig bok. I høve til digitale medium dekkjer boka nye tema, den ser tidlegare tema frå nye perspektiv, og den bringar inn brukskonteksten. Kapitlane er lette å lese. Alt i alt fortener boka mange lesarar."Torlaug Løkensgard Hoel, Norsk Pedagogisk Tidsskrift

Til toppen

Forfatter(e)
Øystein Gilje er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) der han underviser om blant annet læringsteori, vurdering, digitale medier og IKT. Som forsker har han i femten år arbeidet med barn og unges læringsprosesser, kreativitet og digital teknologi.

Ture Schwebs er førsteamanuensis ved lærerutdanningen, Høgskulen på Vestlandet, hvor han underviser i medie- og norskfaglige emner. Han har utgitt flere bøker om tekster i tradisjonelle og nye medier, blant annet tekst.no (med Hildegunn Otnes, Cappelen 2006), Media i samfunnet (med Helge Østbye, Samlaget 2007) og Tekst 2 null (med Jon Hoem, Universitetsforlaget 2009). Schwebs har publisert en rekke artikler og forskningsrapporter om barn, IKT og læring, og i Enter: Veien mot en IKT-didaktikk (red. Svein Østerud, Gyldendal 2009) viser han hvordan digital teknologi kan brukes som plattform for læringsaktiviteter. Han har også utgitt en norskfaglig cd-rom for videregående skole (Rom for norsk, Universitetsforlaget 1998).

Egil G. Skogseth er medieviter og har de siste årene jobbet på universitetene i Oslo og Bergen og Høgskolen i Bergen. På disse institusjonene har han forsket på IKT og læring, medborgerskap, sosiale bevegelser, digitale medier, demokrati, offentlighet, journalistikk og medierepresentasjon. Han har også jobbet som journalist og som informasjonsmedarbeider. Skogseth har sammen med Svein Østerud redigert «Å være på nett. Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier».
Karianne Skovholt er førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Hun underviser i norskfaget på bachelor- og masternivå. Tidligere har hun og også undervist i videregående skole. Hennes forskningsinteresser er klasseromssamtalen, samtaleanalyse (CA) og språk og kommunikasjon i sosiale medier. Hun har tidligere utgitt en rekke artikler og sammen med Aslaug Veum har hun gitt ut boka Tekstanalyse. Ei innføring.
Jan Svennevig er professor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Oslo.