Å utforske praksis - videregående skole (digital læringsressurs) (Nettsted)

Forfatter:

Ruth Jensen

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2012
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202401795
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning og Pedagogikk
Fag: Pedagogikk
Varighet: Fram til 31.08.2018
Nivå: Akademisk
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Å utforske praksis - videregående skole (digital læringsressurs)
Nettstedet presenterer situasjoner/videoepisoder fra klasseromspraksis og fra arenaer der lærere og ledere møtes. 10 videoepisoder er knyttet til kapitlene i boka med samme navn. Det er utviklet egne refleksjonsspørsmål for den enkelte episode som kan danne utgangspunkt for analyser og diskusjon.

Formålet med nettproduktet er å stimulere til læring på arbeidsplassen eller i studietiden. Videoepisodene tar utgangspunkt i autentiske situasjoner fra lærer- og lederpraksis og er knyttet opp rundt temaene voksen arena og elev arena.

Til toppen

Forfatter(e)

Ruth Jensen er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo. Hun har lang praksis som lærer i grunnskolen og som leder av pedagogisk senter på kommunenivå. Siden 2006 har hun arbeidet med utdanningsledelse ved ILS. Hennes forskningsfokus er ledelse, skolelederopplæring og organisasjonslæring innen og på tvers av virksomheter og kontekster.