Å utforske praksis - videregående skole (digital læringsressurs) (Nettsted)

Forfatter:

Ruth Jensen

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2012
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202401795
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning og Pedagogikk
Fag: Pedagogikk
Varighet: Fram til 31.08.2024
Nivå: Akademisk
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Å utforske praksis - videregående skole (digital læringsressurs)

Nettstedet presenterer situasjoner/videoepisoder fra klasseromspraksis og fra arenaer der lærere og ledere møtes. 10 videoepisoder er knyttet til kapitlene i boka med samme navn. Det er utviklet egne refleksjonsspørsmål for den enkelte episode som kan danne utgangspunkt for analyser og diskusjon.

Formålet med nettproduktet er å stimulere til læring på arbeidsplassen eller i studietiden. Videoepisodene tar utgangspunkt i autentiske situasjoner fra lærer- og lederpraksis og er knyttet opp rundt temaene voksen arena og elev arena.

Til toppen

Forfatter(e)

Ruth Jensen er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo. Forskningen hennes knytter seg særlig til skolelederutvikling og skolelederopplæring på tvers av virksomheter og utdanningskontekster. Hun har doktorgrad i pedagogikk og har erfaringer fra å undervise og veilede studenter på master- og ph.d.-nivå. Hun har tidligere erfaringer som lærer og kommunal leder. Jensen har skrevet flere bøker.