Å utforske praksis - grunnskolen (digital læringsressurs) (Nettsted)

Forfatter:

Ruth Jensen og Marit Aas

Legg i ønskeliste

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2011
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202352554
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Pedagogikk og elevkunnskap og Lærerutdanning
Fag: Pedagogikk og elevkunnskap
Varighet: Fram til 31.08.2018
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Å utforske praksis - grunnskolen (digital læringsressurs)

På nettstedet presenteres situasjoner/videoepisoder fra klasseromspraksis og fra arenaer der lærere og ledere møtes. 9 videoepisoder er knyttet til kapitlene i boka med samme navn. Det er utviklet egne refleksjonsspørsmål for den enkelte episode som kan danne utgangspunkt for analyser og diskusjon.

Formålet med nettstedet er å stimulere til læring på arbeidsplassen eller i studietiden. Video-episodene tar utgangspunkt i autentiske situasjoner fra lærer- og lederpraksis og er knyttet opp rundt temaene dialog og samspill, læring og organisasjonslæring.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Marit Aas er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hun har lang praksis som lærer og skoleleder og har i mange år arbeidet med lederutvikling på skole og kommunenivå. Hennes forskningsfelt er skoleutvikling, leseundervisning og kunnskapsutvikling hos lærere og skoleledere. Nå er hun prosjektleder for Rektorskolen ved ILS.

Ruth Jensen er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo. Hun har lang praksis som lærer i grunnskolen og som leder av pedagogisk senter på kommunenivå. Siden 2006 har hun arbeidet med utdanningsledelse ved ILS. Hennes forskningsfokus er ledelse, skolelederopplæring og organisasjonslæring innen og på tvers av virksomheter og kontekster.