Å utforske praksis - barnehagen (digital læringsressurs) (Nettsted)

Forfatter:

Ruth Jensen og Astrid Lill Kranmo

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2010
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202336899
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Barns utvikling, lek og læring og Barnehagelærerutdanning
Fag: Barns utvikling, lek og læring
Varighet: 365 dager fra kjøpsdato
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Å utforske praksis - barnehagen (digital læringsressurs)

Videoene på nettstedet presenterer 11 videosnutter knyttet til læreboka Å utforske praksis - barnehagen. Temaene er lek, samspill og læring. Det er også utarbeidet refleksjonsspørsmål til hver film. Målet er at innholdet på nettsiden skal inspirere til videre analyse i forhold til egen praksis eller gjerne barnehagens praksis.

Til toppen

Forfatter(e)

Ruth Jensen er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo. Forskningen hennes knytter seg særlig til skolelederutvikling og skolelederopplæring på tvers av virksomheter og utdanningskontekster. Hun har doktorgrad i pedagogikk og har erfaringer fra å undervise og veilede studenter på master- og ph.d.-nivå. Hun har tidligere erfaringer som lærer og kommunal leder. Jensen har skrevet flere bøker.

Astrid Lill Kranmo har grunnutdanning som førskolelærer og har lang praksis som spesialpedagog. Hun har erfaring som øvingslærer for studenter, refleksjonspartner og veileder i barnehager og er nå leder av et spesialpedagogisk førskoleteam på kommunalt nivå.