Å utforske praksis - barnehagen (digital læringsressurs) (Nettsted)

Forfatter:

Ruth Jensen og Astrid Lill Kranmo

Legg i ønskeliste

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2010
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202336899
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Barns utvikling, lek og læring og Barnehagelærerutdanning
Fag: Barns utvikling, lek og læring
Varighet: 365 dager fra kjøpsdato
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Å utforske praksis - barnehagen (digital læringsressurs)
Videoene på nettstedet presenterer 11 videosnutter knyttet til læreboka Å utforske praksis - barnehagen. Temaene er lek, samspill og læring. Det er også utarbeidet refleksjonsspørsmål til hver film. Målet er at innholdet på nettsiden skal inspirere til videre analyse i forhold til egen praksis eller gjerne barnehagens praksis.

Til toppen

Forfatter(e)

Ruth Jensen er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo. Hun har lang praksis som lærer i grunnskolen og som leder av pedagogisk senter på kommunenivå. Siden 2006 har hun arbeidet med utdanningsledelse ved ILS. Hennes forskningsfokus er ledelse, skolelederopplæring og organisasjonslæring innen og på tvers av virksomheter og kontekster.
Astrid Lill Kranmo har grunnutdanning som førskolelærer og har lang praksis som spesialpedagog. Hun har erfaring som øvingslærer for studenter, refleksjonspartner og veileder i barnehager og er nå leder av et spesialpedagogisk førskoleteam på kommunalt nivå.