Å utdanne sykepleiere (Heftet)

Behov for radikale endringer

Forfatter:

Patricia Benner, Molly Sutphen, Victoria Leonard og Lisa Day

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 260
Forlag: Akribe
Språk/målform: Bokmål
Originaltittel: Educating nurses
Oversatt av: Kjerland, Linn Elise
ISBN: 9788279501466
Kategori: Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Å utdanne sykepleiere

Å utdanne sykepleiere inneholder konkrete forskningsfunn, inspirerende mønstereksempler og svært klare råd og anbefalinger.

Bokas hovedbudskap er, som tittelen indikerer, at det er behov for omfattende endringer i sykepleierutdanningen.

Forskerne bak boka, med Patricia Benner i spissen, dokumenterer et betydelig gap mellom utdanningens innhold og de krav som stilles til dagens sykepleiere i arbeid. De argumenterer offensivt for endringer som kan heve kvaliteten på utdanningen og styrke studentenes læringsutbytte. De hevder igjen og igjen at ankerfestet for omleggingen av sykepleierutdanningen må ligge i den kliniske yrkesvirkeligheten.

I boka ser vi tydelig hvordan Benners evne til å kartlegge, utforske og fordype seg i konkret utøvelse av sykepleie bidrar til å sette ord på hvordan sykepleiere, lærere og studenter handler og resonnerer.

Professor dr.polit. Kristin Heggen har skrevet introduksjonen til den norske utgaven. Hun skriver blant annet:

«Patricia Benner og hennes forskerkollegaer slår fast […] at de forventer utdanningsdebatt. De inviterer oss til debatt. Jeg tror de får hva de bestiller også i Norge, fra våre lærere, studenter, ledere og politikere. La oss håpe at de også får innfridd sitt håp om at boken skal føre til HANDLING.»

Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching er kjent for å stille store krav til forskernes formidlingsevne og har som et erklært mål å spre forskningsbasert kunnskap langt utover forskernes egne sirkler. Lærere, ledere, studenter og politikere skal opplyses og dra nytte av Carnegie Foundations arbeider, og forskningen derfra publiseres derfor gjerne i leservennlig bokform. Det er et varemerke ved Carnegies profesjons- og utdanningsforskning at forskningen skal gi inspirasjon og konkrete forbedringsideer. Formidling av forskning skal nå dem forskningen angår.

Dette er en viktig bok for studenter, undervisere, veiledere og ledere innenfor sykepleiefaget. Boka gir anbefalinger om pedagogiske arbeidsmåter som gjør den aktuell også for andre profesjonsutdanninger. Dessuten vil politikere ha nytte av å lese boka.

Til toppen

Forfatter(e)

Dr. Patricia Benner er seniorforsker ved Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching. Hun er også professor emerita ved University of California San Francisco School of Nursing.

Hun er en anerkjent sykepleielærer og forfatter av From Novice to Expert: Excellence and Power in Nursing Practice, som er oversatt til åtte språk. Hun har vært leder for dette forskningsprosjektet om amerikansk sykepleierutdanning, i regi av Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, som er den første studien i sitt slag på førti år. I tillegg har hun samarbeidet i de tilsvarende undersøkelsene av profesjonsutdanninger innen teologi, ingeniørfag, juss og medisin. Dr. Benner er medlem av American Academy of Nursing og æresmedlem av Royal College of Nursing. Hennes arbeid har innflytelse utover sykepleie på områdene klinisk praksis og klinisk etikk. Hun har mottatt to æresdoktorater. Hun er hovedforfatteren av Expertise in Nursing Practice: Caring, Ethics and Clinical Judgement (2009), skrevet sammen med Christine Tanner og Catherine Chesla, og hun er medforfatter av tolv andre anerkjente bøker.

Lisa Day er utdannet sykepleier ved Long Beach City College i California, der hun tok eksamen i 1984.

Hun har arbeidet ved en postoperativ overvåkingsavdeling, en hjertemedisinsk intensivavdeling og en nevrologisk intensivenhet, og hun fullførte sin B.S.N, M.S. og Ph.D. (med Patricia Benner som veileder) ved University of California San Francisco School of Nursing. I åtte år underviste hun ved et intensivprogram for studenter som allerede hadde en bachelorgrad i et annet fag, før hun nylig vendte tilbake til klinisk praksis; hun er nå spesialsykepleier innen nevrologi og intensivbehandling ved UCSF Medical Center. Day har vært rådgiver for en rekke prosjekter relatert til sykepleieutdanning, deriblant Quality and Safety Education in Nursing (QSEN), et prosjekt finansiert av RWJ, Evaluating the Outcomes of Accelerated Nursing Education, finansiert av stiftelsen Helene Fuld Health Trust, og evalueringen av The Oregon Consortium for Nursing Education (OCNE). I 2008 deltok hun i en tankesmie under National League for Nursing, som arbeidet med reformer av utdanningen innen klinisk sykepleie.

Victoria Leonard har spesialutdanning som «family nurse practitioner» og i pediatrisk sykepleie og er knyttet til barnehelseprogrammet ved University of California i San Francisco (UCSF).

Hun er instruktør for helserådgivere innenfor barnehelse i California, med ansvar for opplæring, utvikling av undervisningsmateriell om helse og sikkerhet for barnehelsepersonell. Hun har undervist i helsepolitikk, etikk og innenfor videreutdanning i pediatrisk sykepleie ved UCSF, og har arbeidet med barn og familier med kroniske sykdommer ved pediatriske spesialklinikker. Leonard var forskningsmedarbeider for Carnegie Foundation National Nursing Education Study og deltok i datainnsamling, analyse og utskriving av funnene. Hun har også vært konsulent for en langtidsundersøkelse om tenåringsmødre og deres barn som har pågått de siste femten årene. Hun har en Ph.D. fra UCSF School of Nursing.

Dr. Molly Sutphen er forsker ved Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching og har vært med og ledet dette forskningsprosjektet.
Videre har hun en bistilling ved Department of Social and Behavioral Sciences ved University of California i San Francisco. Hun er historiker på områder som folkehelse, medisin og sykepleie. Hun har undervist i historie, etikk og global helse for medisin-, farmakologi- og sykepleiestudenter ved University of California i San Francisco. Hun har publisert en rekke artikler om sykepleierutdanning og folkehelsehistorie, og arbeider for tiden med boken An Imperial Hygienist. Hun har sin doktorgrad fra Yale University i medisinsk historie.