Å tegne sammen i barnehage (Heftet)

Forfatter:

Bente Fønnebø

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202568733
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Barnehagelærerutdanning og Kunst, kultur og kreativitet
Fag: Kunst, kultur og kreativitet
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Å tegne sammen i barnehage

De fleste barn tegner hver dag. Tegning er en av barns spontane og estetiske uttrykksmåter på linje med dramatisk lek og spontansang. I denne boka om å tegne sammen tar forfatteren opp barnetegningens vilkår i dagens pedagogiske miljøer.

I boka viser Fønnebø hvordan vi kan utforske og delta i tegneprosesser der glede, fortelling og improvisasjon fremmes. Forfatteren hevder at det trengs ny giv for tegning som et dynamisk fag, og at det å tegne kan inngå i mange spennende sammenhenger og prosjekter. I bokas teoridel drøftes barnetegningens historie i lys av kunstpedagogiske røtter. Nyere forskning med vekt på språk, samhandling og fellesskap er også sentralt. I tillegg drøfter forfatteren årsaker til tegnekriser og voksnes tegneskam.

Boka er delt i tre deler:

  • Forskningshistoriske perspektiver
  • Forhandlende praksiser
  • Fagterminologi og materialtrygghet
Boka henvender seg til forskere, lærerutdannere, kunstformidlere, lærer­ og barnehagelærerstudenter samt profesjonsutøvere i barnehage, skole og spesialpedagogikk.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Bente Fønnebø er førstelektor i kunstfag ved Institutt for barnehagelærere, OsloMet – storbyuniversitetet. Hun underviser barnehagelærerstudenter innen kunnskaps- og fagområdet kunst, kultur og kreativitet. Fønnebø er barnehagelærer med spesialområde kunsthistorie og spesialpedagogikk og har hovedfag i tegning fra SHKS. Hun er også utdannet arkeolog.

Fønnebø har illustrert en rekke fagbøker bl.a for Cappelen Damm Akademisk, Gyldendal Forlag, Solum og Unipub Forlag. Hun er medlem av Tegnerforbundet og har et tjuetalls utstillinger innen tegning og leire bak seg.