Å studere økonomi og administrasjon (Heftet)

Et kunnskapspuslespill

Forfatter:

Trude Høgvold Olsen og Elsa Solstad (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 314
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202488123
Kategori: Bedriftsøkonomi , Organisasjon og ledelse , Markedsføring og Metodefag
Fag: Bedriftsøkonomi, Markedsføring, Metodefag, Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Å studere økonomi og administrasjon

Når man skal løse praktiske økonomisk-administrative problemstillinger, er det nødvendig å koble kunnskap fra flere ulike fag. For eksempel krever strategiske beslutninger at man samler inn og bearbeider informasjon om markedet og samfunnsøkonomisk utvikling, at man foretar bedriftsøkonomiske analyser og at man evner å lede mennesker til å arbeide mot nye mål. Utdanning og fagbøker legger ofte vekt på bare ett av disse fagfeltene, mens arbeidet med å koble kunnskapen fra fagfeltene sammen blir overlatt til den enkelte.

Forfatterne av Å studere økonomi og administrasjon – et kunnskapspuslespill har tatt konsekvensen av denne utfordringen og bidrar med boken til å gi en helhetlig forståelse av det økonomisk-administrative fagområdet. Puslespillbrikkene består av de enkelte fagene på området og må settes sammen for å skape et helhetlig bilde. Boken inneholder tre deler som

  • presenterer de fire hovedbrikkene: bedriftsøkonomisk analyse, administrasjonsfag, samfunnsøkonomi og metodefag,
  • diskuterer sammenhenger mellom hovedbrikkene, og
  • viser hvordan hovedbrikkene kan pusles sammen og anvendes på konkrete problemstillinger i en virksomhet
Boken er skrevet for studenter, faglærere og praktikere som er interesserte i økonomisk-administrative fag.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Trude Høgvold Olsen er førsteamanuensis i ledelse og organisasjon ved Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet, campus Harstad. Hun har en ph.d. fra Norges Handelshøyskole. Olsen underviser i ledelse, organisasjonsfag og forskningsmetode på bachelor- og masterstudier. Hennes forskningsarbeider knytter seg til kompetanseutvikling, spesielt når det gjelder nye kompetansekrav som følge av organisatoriske endringer, endringsledelse og lederutfordringer i hybride organisasjoner. Hun har tidligere arbeidserfaring som personalkonsulent og har vært seksjonsleder ved Høgskolen i Harstad.

Elsa Solstad er førsteamanuensis i bedriftsøkonomi ved Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet, campus Harstad. Hun har en dr.oecon fra Handelshøgskolen i Bodø ved Nord Universitet. Solstad underviser i bedriftsøkonomiske emner, ledelse og forskningsmetode på bachelor- og masterstudier. Hennes forskningsarbeider knytter seg til økonomistyring, ledelse og organisering og reformer. Hun har tidligere arbeidserfaring som økonomi- og personalsjef. Solstad har tidligere vært leder av instituttstyret ved Institutt for økonomi og samfunnsfag ved Høgskolen i Harstad.

Ole T. Andreassen er cand.polit fra Universitetet i Tromsø og har senere tatt ledelsesemner i Master of Management ved Handelshøyskolen BI. Han er førstelektor II i ledelsesfag ved Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet, campus Harstad, der han de siste fem årene har undervist i ledelse, strategi og entreprenørskap. Andreassen er arbeidende styreleder i ServiceNord-gruppen i Harstad, som består av fem selskaper. Han har bred erfaring fra styrearbeid i næringslivet, og han har styreverv i 15 andre selskaper innenfor investeringer, bank, eiendom, handel og håndverk. Han har ellers erfaring som ledelsesrådgiver, regionbanksjef, assisterende rådmann, plan-, økonomi og næringssjef samt som forsker ved Nordlandsforskning i Bodø.

Viggo Andreassen er førstelektor i samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet. Han er cand.polit. med hovedfag i sosialøkonomi fra Universitetet i Bergen. Andreassen har undervist i ulike samfunnsøkonomiske emner. Han har innehatt ulike lederstillinger – herunder stilling som instituttleder – ved Høgskolen i Harstad, der han blant hadde ansvaret for å etablere og utvikle institutt for økonomi og samfunnsfag. Tidligere har Andreassen arbeidet ved Høgskolen i Finnmark

Harald Bergland er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet, campus Harstad. Bergland er dr.polit i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Hans forskningsinteresser er fiskeriøkonomi, fiskeriforvaltning og transportøkonomi.

Baard Herman Borge er førsteamanuensis ved Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet, campus Harstad. Borge har ph.d. i statsvitenskap fra Universitetet i Bergen (UiB). Borge har i en årrekke undervist i vitenskapsteori og samfunnsvitenskapelig metode, særlig kvantitativ metode, på ulike studier. I sin egen forskning har han oftest gjort bruk av surveydata, men også kvalitative data fremskaffet gjennom dybdeintervju, tekst- eller dokumentanalyse. Han var tidligere forskningsassistent ved UiB.

Trond Bottolfsen er førsteamanuensis ved Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet, campus Harstad. Han har ph.d. i supply chain management fra Høgskolen i Molde. Bottolfsen underviser i innkjøp, supply chain management og serviceledelse, men har også undervisningserfaring fra markedsføring, bedriftsøkonomi, personalledelse, butikkledelse og liknende. Hans forskningsinteresser inkluderer effekten av integrasjon eller involvering i forsyningskjeder. Bottolfsen har vært seksjonsleder ved Høgskolen i Harstad.

Thomas Gressnes er førstelektor ved Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet, campus Harstad. Han er cand.polit i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Tromsø. Han har erfaring fra undervisning innen alle de ulike hovedfagområdene (organisasjonsteori, bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi og metode). Han har også drevet tverrfaglig forskning innenfor disse fagområdene. Gressnes har vært seksjonsleder ved Høgskolen i Harstad i mange år og har vært sentral i utviklingen av fag- og studieplaner innenfor de økonomisk administrative utdanningene.

Didrik Örn Gunnarsson er doktorgradsstipendiat i markedsføring ved Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet, campus Harstad. Hans doktorgradsarbeid omfatter utstrakt bruk av felteksperimenter i fysiske dagligvarebutikker for å studere effektene av ulike stimuli på forbrukernes atferd i slike naturlige butikkmiljøer.

Grete Hagebakken er førsteamanuensis i ledelse og organisasjon ved Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet, campus Harstad. Hun har en ph.d. i statsvitenskap fra Universitet i Tromsø. Hun har undervisningserfaring på bachelor- og masterstudier. Hennes forskningsarbeider knytter seg til prosjektledelse og prosjektorganisering, hovedsakelig innenfor offentlig sektor. Hun har tidligere arbeidserfaring som dekan, instituttleder og seksjonsleder ved Høgskolen i Harstad.

Trond Hammervoll er professor i supply chain management ved Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet, campus Harstad, og ved Høgskolen i Molde – vitenskapelig høgskole i logistikk. Hammervoll er ph.d. fra Norges Handelshøyskole og underviser i logistikk, beredskapslogistikk og supply chain management. Hans forskningsmessige interesseområder omfatter logistikk og verdiskaping i private og offentlige virksomheter samt verdiskaping i forskjellige typer samarbeid mellom virksomheter, slik som partnerskap, forsyningskjeder, forsyningsnettverk og beredskapsnettverk.

Odd Birger Hansen er førsteamanuensis i bedriftsøkonomi ved Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet, campus Harstad. Hansen er dr.oecon fra Handelshøgskolen i Bodø ved Nord Universitet. Hansen har undervisningserfaring innenfor fagområdene regnskap, økonomistyring og strategi. I tillegg til sitt virke som universitetsansatt har Hansen erfaring fra styrearbeid og arbeid som konsulent innenfor verdsetting, økonomistyring og strategi. Hansen har tidligere vært dekan ved Høgskolen i Harstad.

Svein Tvedt Johansen er førsteamanuensis i ledelse og organisasjon og prorektor ved Høgskolen i Harstad. Johansen er dr.oecon. fra Norges Handelshøyskole med en avhandling om etableringen av tillit i organisasjonskontekster. Forskningstema innbefatter blant annet tillit i organisasjoner, kognisjon i organisasjoner og organisatorisk endring. Han har undervist i ledelse, organisasjon og strategi ved Høgskolen i Harstad og Norges Handelshøyskole. Johansen er også initiativtaker til og leder av fagnettverket «Managing Small and Medium Sized Enterprises in the North» innenfor University of the Arctic. Johansen har blant annet publisert i tidsskrifter som Public Opinion Quarterly, Journal of Business Ethics, Management Decision, Journal of Applied Social Psychology og Nordiske Organisasjonsstudier.

Ørjan Kristensen er universitetslektor i bedriftsøkonomi ved Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet, campus Harstad. Kristensen er utdannet sivilingeniør i fysikk fra UiT Norges arktiske Universitet og innehar også graden cand.merc. i bedriftsøkonomisk analyse fra Norges Handelshøyskole. Kristensen underviser i finansielle emner, matematikk og statistikk. Han har også bred undervisningserfaring utenom høgskolenivå.

Nils Magne Larsen er førsteamanuensis i markedsføring ved Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet, campus Harstad. Han har en doktorgrad i e-handel fra Brunel University (England), en MBA-grad fra University of Wisconsin–Madison (USA) og en lic.rer.pol-grad fra Universitetet i Mannheim (Tyskland). Larsen underviser i markedsføring og forskningsmetode. Hans primære forskningsinteresse er å studere hvilke effekter ulike markedsrelaterte stimuli i fysiske butikker og i internettbutikker har for forbrukernes atferd i slike butikker.

Marit Lindstad har allmennlærerutdanning med cand.mag. fra Høgskolen i Hedmark, avdeling Hamar. Hun avsluttet i 2013 en master i kultur- og språkfagenes didaktikk med fordypning i norsk, også ved Høgskolen i Hedmark. I tillegg har hun etterutdanning i religion fra Høgskulen i Volda samt basiskurs i universitets- og høyskolepedagogikk fra Høgskolen i Harstad. Hun har over 15 års undervisningserfaring fra både ungdomsskole og videregående skole, og hun har hatt engasjement som høgskolelektor ved Høgskolen i Harstad. I dag arbeider hun som lektor ved Heggen videregående skole i Harstad, der hun underviser i fagene norsk, religion og etikk samt kommunikasjon og kultur.

Anita Michalsen er førsteamanuensis i økonomi ved Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet, campus Harstad. Hun ble invitert inn i arbeidet med denne boken gjennom sin II-er stilling ved Høgskolen i Harstad. Hun har en ph.d. i samfunnsøkonomi fra UiT Norges arktiske universitet. Michalsen underviser i økonomiske emner. Hennes forskningsarbeid er knyttet til økonomistyring og styrearbeid. Michalsen har arbeidserfaring fra næringslivet, blant annet som controller og bedriftsrådgiver. Hun har også erfaring fra ulike styreverv.

Hilde Nordahl-Pedersen er amanuensis ved Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet, campus Harstad. Hun er utdannet el-kraft ingeniør og samfunnsviter (cand.polit) fra Universitetet i Bergen. Hun underviser og forsker innen fagområdet organisasjon og ledelse, og er spesielt interessert i kreativ metodikk. Nordahl-Pedersen har utviklet og ledet en rekke innovasjon og utviklingsprosjekter, både nasjonalt og internasjonalt. Nordahl-Pedersen har vært prorektor og seksjonsleder ved Høgskolen i Harstad.

Valdimar Sigurdsson er førsteamanuensis i markedsføring og forbrukerpsykologi ved Universitetet i Reykjavik. Han har en doktorgrad i forbrukeratferd fra Cardiff University, og hans forskningsinteresser inkluderer analyse av forbrukeratferd (primært kundepsykologi), butikkeksperimenter og eksperimentell analyse i tilknytning til digital markedsføring.

Kjersti Karijord Smørvik er førsteamanuensis ved Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet, campus Harstad. Hun har en ph.d. i bedriftsøkonomi fra Handelshøgskolen i Bodø ved Nord Universitet. Smørvik underviser i markedsføring, serviceledelse og ulike turismefag. Hennes forskning er relatert til opplevelsesbasert reiseliv, med en særlig oppmerksomhet på turisters opplevelsesskaping. Smørvik har flere års leder- og mellomledererfaring fra stillinger i kultur- og reiselivssektoren.

Heidi Angell Strøm er universitetslektor i prosjektledelse Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet, campus Harstad. Strøm er cand.polit i sosiologi fra Universitetet i Tromsø. Hun underviser i prosjektledelse, prosjektstyring og kommunikasjon. Hun har erfaring fra forskjellige typer prosjektarbeid i flere bransjer, både i private og offentlige virksomheter. Hun skriver på bloggen www.prosjektmadammen.com.

Harald Torsteinsen er professor i statsvitenskap ved Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging ved UiT Norges arktiske universitet, campus Harstad. Han er dr.polit i statsvitenskap fra Universitetet i Tromsø. Torsteinsen underviser i organisasjon og ledelse på masterstudier. Hans forskningsinteresser inkluderer offentlig styring, organisering og ledelse primært på kommunenivå samt hybride organisasjonsformer med særlig vekt på kommunale selskaper. Han har arbeidserfaring fra bank og kommunal forvaltning. Torsteinsen har tidligere vært seksjonsleder ved Høgskolen i Harstad.

Roger Trøite er universitetslektor i revisjon ved Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet, campus Harstad. Han er statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole. Trøite foreleser innenfor regnskap og bedriftsøkonomi. Han har arbeidserfaring fra revisjon og økonomifunksjoner i privat næringsliv.

Terje Vassdal er professor i foretaksøkonomi ved Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet, campus Harstad. Han ble invitert inn i arbeidet med denne boken gjennom sin II-er stilling ved Høgskolen i Harstad. Han er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole og har høyere avdelingseksamen fra samme institusjon. Han har en dr.philos-grad fra Universitetet i Tromsø. Vassdals har de siste årene undervist innen feltene produktivitet, verdsetting, økonomisk styring og finans. Forskningen hans har vært konsentrert om produktivitetsanalyser og lønnsomhetsanalyser av fiskerinæringen, både i Norge og i utlandet. Han har også arbeidet med verdsetting og markedsanalyser.

Erik Vea er førstelektor i bedriftsøkonomi ved Høgskolen i Innlandet. Han ble invitert inn i arbeidet med denne boken gjennom sin II-er stilling ved Høgskolen i Harstad. Vea er siviløkonom og handelslærer fra Norges Handelshøyskole. Hans primære fagområde er økonomi- og virksomhetsstyring. Vea har erfaring fra anvendt forskning (Industriøkonomisk institutt, Transportøkonomisk institutt), bank (Kreditkassen) og offentlig administrasjon (Statens vegvesen i Oppland).

May Kristin Vespestad er førsteamanuensis ved Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet, campus Harstad. Hun har en ph.d. fra Handelshøgskolen i Bodø ved Nord Universitet. Vespestad underviser blant annet i opplevelsesøkonomi og turismeplanlegging. Hennes forskning dreier seg hovedsakelig om naturbaserte opplevelser, markedsføring og konsumentatferd knyttet til opplevelser og aktivitetsbasert turisme. Andre interessefelt er kulturelle aspekter ved markedsføring og undervisning. Hun har arbeidserfaring fra internasjonale reiselivsbedrifter, fra styrearbeid i destinasjonsselskap samt fra prosjektledelse og offentlig forvaltning.

Arild Wikan er professor i anvendt matematikk ved Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet, campus Harstad. Wikan er dr.scient i anvendt matematikk fra Universitetet i Tromsø. Han har undervisningserfaring på bachelor-, master- og ph.d-nivå. Hans forskningsfelt er diskrete dynamiske systemer. Flere av hans fagartikler tar for seg populasjonsdynamiske problemstillinger. Wikan har tidligere vært leder av instituttstyret ved Institutt for økonomi og samfunnsfag ved Høgskolen i Harstad.