Å skrive akademisk (Heftet)

En veiviser for forskere

Forfatter:

Solveig Østrem

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 154
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202533373
Kategori: Estetiske fag , Språk og litteratur , Metode og studieteknikk , Historie, religion og filosofi og Samfunnsvitenskap
Fag: Estetiske fag, Historie, religion og filosofi, Metode og studieteknikk, Språk og litteratur
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Å skrive akademisk

Å skrive akademisk innebærer å orientere seg i et uoversiktlig og krevende landskap. Denne boka er skrevet for å stake ut en kurs, peke på mulige veier og identifisere snublesteiner. Forfatteren tar for seg spørsmål knyttet til formålet med skrivingen og diskuterer hva som kjennetegner et godt akademisk språk.

Innenfor samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag er skriving blant forskerens viktigste redskaper i arbeidet med å utvikle ny kunnskap. I denne boka rettes oppmerksomheten mot etiske, metodiske, politiske og praktiske dimensjoner ved forskeres skrivearbeid. Forfatteren ønsker på denne måten å bidra til økt bevissthet om hvordan forskere og faglitterære forfattere kan skrive bedre tekster. Hun argumenterer for at det viktigste ikke er å få en tekst på trykk enklest mulig, men å arbeide systematisk for at tekstene som publiseres, er lesverdige og fører til nye erkjennelser. Slik utvikles en akademisk skrivekultur som understøtter kvalitet i forskningen.

Til toppen

Intervju

– Dårlige tekster er dårlig forskning. Som forsker har man et ansvar for å finpusse språket og finne en form som gjør at man får leseren til å forstå det man selv har forstått.  
Les intervju med Solveig Østrem i Magasine Forskningsetikk 22. mars 2021.

Til toppen

Forfatter(e)

Solveig Østrem er professor i pedagogikk ved OsloMet – storbyuniversitetet. I undervisning og forskning har hun arbeidet mye med temaer i skjæringspunktet mellom politikk, profesjonsutøvelse og pedagogikk og etikk. Hun er spesielt opptatt av etiske spørsmål knyttet til pedagogisk arbeid i barnehagen og av hva som står på spill i den voksnes møte med barnet som subjekt.