Å satse på dosenter (Heftet)

Et utviklingsarbeid

Forfatter:

Carl Christian Bachke og Mads Hermansen (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 324
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202695798
Kategori: Samfunnsfag og Samfunnsvitenskap
Fag: Samfunnsfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Å satse på dosenter

Denne boken kan kjøpes som en fysisk print-on-demand-utgave, men finnes også som en gratis open access-utgave på noasp.no.

Bokens første del presenterer den norske dosenten i et historisk, nåtidig og FoU-teoretisk perspektiv. I andre del forteller seks dosenter om sin vei til stillingskvalifikasjonen. Del tre presenterer tenkningen bak prosjektet ved UiA, samt hvordan opplegget ble gjennomført og evaluert i etterkant. I bokens siste del behandles dosentstillingens nåtidige og framtidige utfordringer. Blant temaene som tas opp, er opprykkskriteriene for dosenter og sakkyndige utvalgs bedømmelsesarbeid.

Å satse på dosenter kan leses som en praktisk innføring i hvordan gjennomføre opprykksseminarer for dosenter, men også som et innlegg i diskusjonen om hvordan man videreutvikler forskning, undervisning og formidling ved universiteter og høgskoler. Boken er særlig relevant for dosenter og dosentkandidater, medlemmer av sakkyndige utvalg og ledere på ulike nivåer ved høyere utdanningsinstitusjoner. Som et innlegg i debatten om høyere utdannings behov for ulikt profilerte fagstillinger er boken aktuell for en bredere målgruppe av forskere, forskningspolitikere og -byråkrater, både i Norge og i de øvrige skandinaviske landene.

Redaktører for boken er Carl Christian Bachke, dosent emeritus ved Universitetet i Agder, og Mads Hermansen, dr. pæd.og professor emeritus ved Universitetet i Agder.

Til toppen

Andre utgaver

Å satse på dosenter
Bokmål Open Access 2020
Forfatter(e)

Carl Christian Bachke er dosent emeritus i spesialpedagogikk og veiledningspedagogikk ved Universitetet i Agder. Han er utdannet lærer og har pedagogisk embetseksamen. Han har undervisningserfaring på alle nivåer fra barnehage til universitet og har arbeidet som inspektør, rektor, PP-rådgiver, skoleutvikler i Afrika med mer. Hans forskning og publisering er tematisk bred og omfattende, men tyngden ligger innenfor dosentdisiplinene.

Mads Hermansen er dr. pæd. og professor emeritus ved Universitetet i Agder. Han er lærer- og psykologiutdannet og har arbeidet med grunn- og videreutdanning av relasjonsprofesjonelle og med forskning i læring, organisasjon, undervisning, folkehelsevitenskap og samspill i undervisning. Blant utgivelsene hans er Læringens univers (2016), Den fortællende skole (2001), Omlæring (2003), Kommunikation og samarbejde – i professionelle relationer (2012), Så det… Om liv fagligt fortolket og fortællingsforvansket (2014) og Professionernes fundament – en kritik og vision (2019).

Anders Johan W. Andersen, f. 1965, dr.philos., instituttleder for Institutt for psykososial helse, Universitetet i Agder. Deltatt i flere forskningsprosjekter om psykisk helse og psykisk helsearbeid. Ansvarlig redaktør for Tidsskrift for psykisk helsearbeid fra 2007 til 2011.

Anne Selvik Ask er førstelektor og seksjonsleder ved fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder. Hun er allmennlærer med hovedfag i ernæring, helse og miljøfag. Ask har lang erfaring fra ungdom- strinnet og har siden 2000 arbeidet med mat og helse, entreprenørskap og middelhavsmat ved UiA.

Kari Brodtkorb er førstelektor ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder.
Hun er sykepleier med videreutdanning i psykiatrisk sykepleie og embedseksamen i sykepleievitenskap. Brodtkorb har klinisk erfaring fra eldreomsorg og psykisk helsetjeneste, og har tidligere arbeidet ved Lovisenberg diakonale høgskole og Songdalen undervisningssykehjem.

Inger Marie Dalehefte er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Hun har sin faglige bakgrunn innen psykologi og pedagogikk og har lang fartstid som forsker ved Leibniz Institute for Science and Mathematics Education ved universitetet i Kiel i Tyskland. Hennes forskning omhandler i stor grad undervisningskvalitet og profesjons- og skoleutvikling. Hun gikk over i rollen som instituttleder i 2016 og har siden da engasjert seg i tematikker rundt ledelse og personalutvikling

Oddbjørn Johansen er dosent i profesjonskunnskap og arbeider ved Nord universitet. Han har vært en av initiativtakerne til Teater nonSTOP, et profesjonelt teater der skuespillerne er mennesker med utviklingshemming. Johansen har ledet flere utviklingsprosjekter basert på aksjonsforskning, og han er opptatt av samspillet mellom brukere, praksis og utdanning.

Anders Lindseth er professor emeritus ved Nord universitet. Han har undervist i filosofi, etikk, forskningsmetode og praktisk kunnskap ved universitetene i Tromsø, Bodø, Göteborg og Wien og ved Hochschule für Philosophie i München. Han har vært gjesteforeleser og gitt kurs og seminarer i en rekke land. Hans forskningsinteresser er relasjonell etikk, danning, humanioras vitenskapsteori, praktisk kunnskap og filosofisk praksis.

Roar C. Pettersen er dosent emeritus fra Høgskolen i Østfold, knyttet til Pedagogisk utviklings- og læringssenter (PULS), der han var leder fram til 2015. Forskningsområder og faglige interesser er universitetspedagogikk, problembasert læring (PBL), veiledning og studenters læring.

Anne Brita Thorød er dosent emerita i psykisk helsearbeid/psykososial helse ved Universitetet i Agder og cand.polit i sosialt arbeid. Hun har variert praksiserfaring innen sosialt og psykososialt arbeid, med hovedvekt på arbeid med barn og unge. Thorøds forskningsfelt er barnefattigdom, psykisk helse og antrozoologi. Hun er medredaktør i Engasjement i praksis (2013), samt bidragsyter i Fagdidaktikk for SRLE. Barnehagens fagområder, kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter (2021) og Å satse på dosenter (2020). Les mer om Thorød på Universitetet i Agder (UiA).