Å planlegge og designe undervisning (Heftet)

Forfatter:

Trond Eiliv Hauge

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 104
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202494650
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Utdanningsledelse , Pedagogikk og Lærerutdanning
Fag: Lærerutdanning, Pedagogikk, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Å planlegge og designe undervisning

Å planlegge undervisning er en sammensatt oppgave. Forfatteren bruker i denne boka designbegrepet for å vise hvordan man kan bygge opp kunnskaper og ferdigheter til å løse undervisningsoppgavene. Design betyr i denne sammenhengen formen og mønsteret på undervisningen i det daglige arbeidet med eleven. Lærerens undervisning er resultat av mange typer design i skolehverdagen, som læreplaner, skolens organisering, form og innhold i lærebøker, fysisk miljø, digitale omgivelser og ulike vurderingsformer.

Gjennom ulike undervisningscaser følger vi lærere i arbeid med å planlegge og gjennomføre undervisning, ser hvordan de former undervisningsopplegget ut fra faglige krav, hvordan de utfordrer elevene og hvordan de utnytter tilgjengelige læringsressurser. Digitale teknologier er en integrert del av denne praksisen.

Forfatteren bruker et aktivitetsorientert læringsperspektiv for å synliggjøre de didaktiske utfordringene som læreren står overfor og løfter samtidig frem at undervisning må bygge på tillit og relasjonsbygging i møte med elevene.

Boka er rettet mot studenter i lærerutdanningen 8.–13. trinn.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Trond Eiliv Hauge er professor emeritus ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Han har vært tilknyttet instituttet siden 1991 og har arbeidet med lærerutdanning, skoleutvikling, digitale teknologier og medier. Han ledet Senter for fremragende lærerutdanning i oppstartfasen 2011-2012. Har tidligere vært lærer i ungdomsskolen og konsulent/sekretær for utvikling av Mønsterplan for grunnskolen 1987.