Å minnes de døde (Innbundet)

Forfatter:

Tarald Rasmussen

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2019
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202515492
Kategori: Religion , Historie og Historie, religion og filosofi
Fag: Historie, Religion
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Å minnes de døde

Å minnes de døde er sluttresultatet av et mangeårig, tverrfaglig forskningsingsarbeid som dokumenterer og diskuterer endringene i synet på døden og de døde i Norge etter reformasjonen. I bokens første del presenteres de nye lutherske tankene om etterlivet, og de nye ritualene for død og begravelse, basert på stand, kjønn og status. Som forfatterne viser, var døden og minnet om de døde slett ikke likt for alle.

Bokens andre del er en katalog over bevarte epitafier i Norge fra reformasjonen og frem til 1700. Epitafiene var minnetavler hengt opp i kirkene, og mange er fortsatt bevart. Dette er en viktig kildegruppe for å forstå hvordan man mintes de døde, og de har ofte vært mindre påaktet enn mye annen eldre kirkekunst. I denne boken er de aller fleste av dem samlet, fotografert og forsynt med grunnleggende informasjon for nærmere tolkning. En egen innledning gjør nærmere rede for innhold og oppbygning av katalogen.

Til toppen

Forfatter(e)

Tarald Rasmussen (f. 1949) har vært professor i allmenn kirkehistorie ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo siden 1987. Han ble cand. theol. ved Universitetet i Oslo i 1975 og dr. theol. samme sted i 1985. Rasmussen har skrevet og redigert en rekke bøker og artikler om historiske og religionsfaglige temaer.

Arne Bugge Amundsen er dr. philos. og professor i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo. Han har utgitt en rekke bøker om kultur- og religionshistorie.