Å minnes de døde (Fleksibind)

Døden og de døde i Norge etter reformasjonen

Forfatter:

Tarald Rasmussen (red.), Kristin Bliksrud Aavitsland, Arne Bugge Amundsen og Eivor Andersen Oftestad

Forfatter: , , og
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2019
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202515492
Kategori: Religion , Historie og Historie, religion og filosofi
Fag: Historie, Religion
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Å minnes de døde

Den lutherske reformasjonen på 1500-tallet bidro til viktige endringer i måten å forholde seg til døden og de døde på. Forestillingen om skjærsilden ble avvist, og dermed også troen på at det var mulig å hjelpe de døde som var der gjennom forbønn og sjelemesser. Desto viktigere ble det å dø med en sann tro. Det var også om å gjøre å holde minnet om de døde ved like. De viktigste kildene til å belyse den lutherske minnekulturen de første generasjonene etter reformasjonen er likprekener og epitafier (minnetavler over de døde).

Denne boken bygger på et tverrfaglig forskningsprosjekt som både har gått nærmere inn i disse kildene, og i andre relevante tekster. Å minnes de døde analyserer bilder og tekster for å vise hvordan minnet om kongen, adelsfolk, prester, bønder, kvinner og barn ble ivaretatt. De nye rituelle rammene for død og begravelse blir også undersøkt. Boken er konsentrert om norske og norsk-danske forhold. Den bygger på nyeste internasjonal forskning, er rikt illustrert og har en omfattende bibliografi.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Kristin Bliksrud Aavitsland er professor i middelalderkultur og kirkehistorie, og har arbeidet på MF vitenskapelig høyskole i Oslo siden 2014. Hun er utdannet kunsthistoriker og medievist, og avla dr.art-graden ved Universitetet i Oslo i 2002.
Arne Bugge Amundsen er dr. philos. og professor i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo. Han har utgitt en rekke bøker om kultur- og religionshistorie.
Eivor Andersen Oftestad har doktorgrad i kirkehistorie fra Universtetet i Oslo i 2010, og jobber nå som forsker på MF vitenskapelig høyskole.

Tarald Rasmussen (f. 1949) har vært professor i allmenn kirkehistorie ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo siden 1987. Han ble cand. theol. ved Universitetet i Oslo i 1975 og i 1985 dr. theol. samme sted. Rasmussen har skrevet og redigert en rekke bøker og artikler om historiske og religionsfaglige temaer.