Å lykkes med rettslære (Nettsted)
product-metadata.product-detail.tabletBook

Å lykkes med...

Å lykkes med rettslære (Nettsted)

Digital lærebok rettslære

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202694401
Kategori: Rettslære 1 og Rettslære 2
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Rettslære 1, Rettslære 2
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Ekstra materiell
Om utgivelsen Å lykkes med rettslære

Å lykkes med rettslære Brettbok gir en innføring i juridisk argumentasjon og mange praktiske råd til oppgaveskriving og eksamensforberedelser. Boka er først og fremst rettet mot deg som har rettslære som fag på videregående, men den kan også være nyttig om du skal studere juss og ikke har skrevet juridiske tekster tidligere.

Å lykkes med rettslære starter med en innføring i juridiske grunntanker for så å gi en oversikt over de juridiske kildene. Deretter fortsetter boken med juridisk metode og viser hvordan man kan argumentere juridisk korrekt i praksis. Det er brukt en dom for å illustrere bruken av rettskilder og mange konkrete eksempler fra faget rettslære.

Videre gir boken en innføring i å skrive juridiske tekster fra disposisjon til ferdig besvarelse. Til slutt er det tatt inn flere kommenterte elevbesvarelser der man ser den juridiske argumentasjonen i praksis.

Det kan være nyttig å ha med seg Å lykkes med rettslære til eksamen. Boken gir oversikt over hva du må huske når du skal skrive juridiske tekster, og den er derfor et godt hjelpemiddel. Selv om fokuset er på den skriftlige fremstillingen, bruker du samme juridiske metode når du skal fremstille jussen muntlig. Boken er derfor relevant også for muntlig eksamen i rettslære.

Boken finnes også i papirutgave.

Til toppen

Andre utgaver

Juss og samfunn 1
Bokmål Heftet 2017
Juss og samfunn 2
Nynorsk Heftet 2018
Å lykkes med rettslære
Bokmål Heftet 2020
Å lykkes med...
Å lykkes med... er nyttige hjelpebøker for deg som er elev i videregående skole. De skal brukes sammen med de vanlige lærebøkene og hjelper deg med å strukturere stoffet og forberede deg til eksamen. Bøkene komprimerer stoffet og gir eleven "knagger" å henge den kunnskapen du allerede har på.