Å lykkes med...

Å lykkes med nyere historie (Heftet)

Forfatter:

Ellen Ugland

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 240
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202319182
Læreplan: Kunnskapsløftet
Nivå: Vg1, Vg2, Vg3
Komponent: Tekstbok
Om utgivelsen Å lykkes med nyere historie

Boka er skrevet for fellesfaget historie i studieforberedende utdanningsprogram (Vg3), verdens- og norgeshistorien etter ca 1750. Den kan brukes ved siden av de vanlige lærebøkene.

Lærestoffet er ordnet slik at eleven når kompetansemålene i læreplanen på en effektiv og oversiktlig måte. Det er også et eget kapittel om kilder og kildebruk og om ideologier go sentrale begeper. Ved repetisjon til prøver og eksamen er boka et nyttig hjelpemiddel, spesielt om du leser på egenhånd.

Å lykkes med nyere historie har et eget nettsted med interaktive oppgaver som tester kunnskapene til hvert kapittel. www.aalykkesmed.cappelendamm.no

Å lykkes med eldre historie er en tilsvarende bok for historie på Vg2 med verdens- og norgeshistoiren før ca 1750.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Å lykkes med...
Å lykkes med... er nyttige hjelpebøker for deg som er elev i videregående skole. De skal brukes sammen med de vanlige lærebøkene og hjelper deg med å strukturere stoffet og forberede deg til eksamen. Bøkene komprimerer stoffet og gir eleven "knagger" å henge den kunnskapen du allerede har på.