Å lykkes med naturfag

Å lykkes med naturfag (2015) (Heftet)

Naturfag for den videregående skole

Forfatter:

Per Audun Heskestad, Ivar Karsten Lerstad, Harald Liebich, Agnete Engan og Harald Otto Liebich

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 104
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202458386
Kategori: Naturfag SF , Naturfag påbygging og Naturfag YF
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Naturfag SF, Naturfag YF, Naturfag påbygging
Nivå: Vg1, Yrkesfag Vg1
Komponent: Alternativ grunnbok
Om utgivelsen Å lykkes med naturfag (2015)
Å lykkes med naturfag Vg1 gir en kort og oversiktlig framstilling av fagstoffet fra læreplanen i naturfag studieforberedende. Boken er godt egnet for elever og privatister som ønsker en rask oversikt over faget og kan brukes ved siden av de vanlige lærebøkene. Den er også egnet for elever som kun bruker digitale læremidler i naturfag, og som ønsker en oversikt i bokform.

Fagstoffet i hvert kapittel er presentert på en kortfattet og strukturert måte, noe som gir elevene en rask og grei repetisjon over alle hovedområdene i læreplanen. Boka er rikt illustrert med figurer som gjør stoffet lettere tilgjengelig for eleven. Ved repetisjon til prøver og eksamen er boka et godt hjelpemiddel, men skal elevene oppnå høyeste karakter er ordinære lærebøker en forutsetning.

Å lykkes med naturfag har egne nettsider med interaktive oppgaver og film av øvinger til hvert kapittel.

Å lykkes med naturfag er en videreføring av Kort fortalt naturfag fra 2010.

Til toppen

Å lykkes med naturfag
Å lykkes med naturfag VG1 gir en kort og oversiktlig framstilling av fagstoffet fra læreplanen i naturfag studieforberedende. Boka er godt egnet for elever og privatister som ønsker en rask oversikt over faget.