Å lykkes med...

Å lykkast med nynorsk som sidemål (Heftet)

Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 96
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202377151
Kategori: Norsk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Norsk
Nivå: Vg1, Vg2, Vg3
Komponent: Alternativ grunnbok
Om utgivelsen Å lykkast med nynorsk som sidemål

Ny rettskrivingsnorm frå 1.8.2012! Boka er skriven for fellesfaget norsk i studieførebuande utdanningsprogram. Ho gjev eleven ei elementær, men systematisk innføring i nynorsk formverk og uttrykksmåte med vekt på ordtilfang og dei viktigaste skilnadene mellom målformene.

Å lykkast med nynorsk som sidemål brukar dei formene som gjeld etter den nye rettskrivingsnorma som gjeld frå 1.8.2012. Boka har øvingsoppgåver og fasit og kan brukast i undervisninga eller til sjølstudium.

Eigen nettstad med enkle øvingsoppgåver vil opne hausten 2012.

Til toppen

Å lykkes med...
Å lykkes med... er nyttige hjelpebøker for deg som er elev i videregående skole. De skal brukes sammen med de vanlige lærebøkene og hjelper deg med å strukturere stoffet og forberede deg til eksamen. Bøkene komprimerer stoffet og gir eleven "knagger" å henge den kunnskapen du allerede har på.