Å leve i pakt med Moder jord (Innbundet)

Integral terapi

Forfatter:

Grethe Nordhelle og Ujagar Singh Sakhi

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 240
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202676209
Kategori: Psykologi og psykiatri , Psykologi , Helse- og sosialfag og Sosialfag
Fag: Psykologi, Psykologi og psykiatri, Sosialfag
Om utgivelsen Å leve i pakt med Moder jord

Jaget etter materielle goder bare vokser. Vi møtes av stadig nye forventninger og krav. Og for å klare å følge med i informasjonsflommen, samtidig som vi må holde oss tilgjengelige på sosiale medier og i andre sosiale nettverk, sliter mange med å få satt av tid til selvkontakt. Det blir en utfordring å få prioritert selvrefleksjon, konsentrasjon og meditasjon.

Gjennom integral terapi og selvutvikling kan vi arbeide med vårt indre rom og komme i kontakt med dypere lag i oss selv. Her ligger et stort potensial for gradvis å fri oss fra et fragmentert liv i rotløshet, ensomhet, frykt for å leve – i det hele tatt de sentrale fysiske og psykiske forstyrrelsene i livene våre.

Boken er forankret i et verdisyn hvor mennesket har sin bestemte plass i naturens orden, slik planter og dyr naturlig har det. Fordi mennesket har et potensial til å utvikle seg langt – ikke bare i positiv, men også i negativ retning – står vi i fare for å fjerne oss fra vår harmoniske rytme, vekst og utvikling. Bryter vi naturens prinsipper i vår livsførsel, risikerer vi å utvikle fysisk og psykisk disharmoni. Det som kan skape fred i oss, mellom oss og i forhold til elementer i naturen og i storsamfunnet, er tuftet på en helhetlig forståelse av hva det vil si å være et menneske – og en helhetlig praktisering i samspill med omgivelsene.

Til toppen

Forfatter(e)

GRETHE NORDHELLE

var advokat i en del år, før hun utdannet seg som psykolog og har praktisert som terapeut, mekler og psykologisk rådgiver i nesten 25 på Integral Psykologisk Institutt As. I mange år var hun ansatt på en høgskole hvor hun hadde hovedansvaret for psykologiundervisningen, samt grunnla og drev en videreutdanning i konflikthåndtering på masternivå. Hun har bred forelesningserfaring fra Norge og utlandet og har gitt ut mange fagbøker alene, og sammen med andre. Hun er den andre hovedlæreren på utdanning til integral terapeut. Se mer om utdanningen og deres virksomhet på www.nordhelle.no

U.S. SAKHI er utdannet fra lærerhøgskole i India, hvor han underviste i noen år. Etter 1 1/2 års reise fra India til Europa med opphold i mange land for dialog om eksistensielle tanker om livet ved religiøse institusjoner og utdanningsinstitusjoner, kom han til Norge i 1971. Han er cand. polit (sosialpedagog) fra UiO, var grunnlegger og daglig leder av Kilden Aktivitetssenter for stoffmisbrukere i Skedsmo kommune i nesten 30 år. I noen år var han også psykologisk rådgiver for Psykisk Helsevern i Skedsmo kommune, før han sammen med Grethe Nordhelle etablerte for snart 25 år siden Integral Psykologisk Institutt As hvor han er psykologisk rådgiver og en av hovedlærerne på en deltidsutdanning som integral terapeut. Sakhi og Grethe har gitt ut to fagbøker tidligere sammen, både om arbeidet på Kilden og en bok om eksistensiell angst. Han har en uvanlig dyp forståelse om menneskets eksistens.