Å lære språk i barnehagen (Heftet)

Kvaliteter ved barns samhandling med voksne og jevnaldrende som fremmer språklæring

Forfatter:

Vibeke Grøver

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 194
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202422202
Kategori: Språk, tekst og matematikk
Fag: Språk, tekst og matematikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Å lære språk i barnehagen

Hvordan bør barnehagen tilrettelegge for språklæring?
Hva kjennetegner språkfremmende samspill?

Det kan være lett å tenke at barn i barnehagen lærer språk nærmest av seg selv. Denne boken viser at de voksne kan gjøre en stor forskjell gjennom måten de samhandler med barna på og hvordan de tilrettelegger for barns samhandling med hverandre. Dette er særlig viktig for barn som lærer norsk som et nytt språk i barnehagen.

Forfatteren etablerer et kunnskapsgrunnlag for språkarbeid i barnehagen ved å drøfte forskning fra ulike tradisjoner opp mot de voksnes rolle som språkmodeller og tilretteleggere i barnehagen. Fremstillingen belyser også samarbeid mellom ansatte og mellom foreldre og ansatte, og tar i betraktning at barn er ulike og har ulik bakgrunn. Språkfremmende samspill, muligheter og utfordringer illustreres gjennom samtaleeksempler fra norske barnehager.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Vibeke Grøver er professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hun har gjennom mange år forsket på barns språkbruk og språklæring i barnehage og hjem, og hatt en særlig interesse for minoritetsspråklige barns utvikling. Hun er blant annet medredaktør for bøkene Children's peer talk: Learning from each other (Cambridge University Press, 2014) og The Routledge international handbook of early literacy education. A contemporary guide to literacy teaching and interventions in a global context (Routledge, 2017).