Å kjøpe for Norge (Heftet)

Forfatter:

Marius Langseth og Jan Ole Similä (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 274
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202713645
Kategori: Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag
Fag: Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Å kjøpe for Norge

Denne boka er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no.

Hvordan forvalter offentlig sektor de store summene de årlig bruker på kjøp av varer og tjenester? For den enkelte virksomheten handler det i hverdagen om å skaffe tilveie innsatsfaktorer som bidrar til at de kan levere de tjenestene de er forpliktet til å levere. For Storting og regjering, handler det ikke bare om å sikre tjenesteproduksjonen her og nå, men også om hvordan vi skal sikre god velferd inn i fremtiden. Det skapes store forventninger til at det enkelte innkjøp skal skje på en bærekraftig, effektiv og smart måte og at leverandørmarkedet skal utfordres til å tenke nytt – være innovative. For den enkelte innkjøper forventes det større grad av profesjonalisering rundt de offentlige anskaffelsene.

I denne antologien har vi samlet en rekke forfattere som bidrar med ny forskning for å belyse hvordan det er å gjennomføre anskaffelser i offentlig sektor i Norge. Du finner bidrag knyttet til spørsmål omkring konkurranseutsetting, organisering av innkjøpsfunksjonen, kontraktsoppfølging, innkjøpskompetanse og bruk av dataanalyser. Du finner også en gjennomgang av norsk forskning, publisert i internasjonale tidsskrift, rettet mot offentlige anskaffelser gjennom de to siste tiårene.

Til toppen

Andre utgaver

Å kjøpe for Norge
Bokmål Open Access 2021
Forfatter(e)

Marius Langseth er høyskolelektor og leder for forskergruppen innkjøp i offentlig sektor og ansvarlig for studiet bachelor i strategisk innkjøpsledelse ved Høyskolen Kristiania. Langseth har operativ erfaring fra anskaffelser i Moss kommune og har tidligere arbeidet som seniorrådgiver i Direktoratet for forvaltning og IKT. Han underviser og forsker på problemstillinger knyttet til offentlige anskaffelser.

Jan Ole Similä er førsteamanuensis og for tiden ansvarlig for studiet i Innkjøpsledelse ved Nord Universitet, Handelshøgskolen. Hans publikasjoner omfatter temaer som kontraktsledelse, offentlige anskaffelser, vertikal integrasjon, kunnskap og konkurranseevne.