Å forstå seg selv og andre (Heftet)

Innføring i transaksjonsanalyse

Forfatter:

Rolf-Petter Larsen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2002
Antall sider: 139
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202218348
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Å forstå seg selv og andre
Denne boken gir en enkel og kortfattet innføring i sentrale sider av transaksjonsanalysen. Transaksjonsanalyse gir en god bakgrunn for bedre å kunne forstå samspillet mellom mennesker i ulike sammenhenger.

Det er ikke bokens sikte å ta opp noen grundigere drøfting av transaksjonsanalysen i forhold til andre psykologiske retninger eller systemer, og heller ikke å gå gi en fullstendig og uttømmende fremstilling av transaksjonsanalyseteorien som sådan. Lesere som har behov ut over det dette heftet bringer, henvises til relevant litteratur om emnet, for eksempel noe av det som er henvist til i litteraturlisten.

En del elementer vil av praktiske og pedagogiske grunner bli berørt flere ganger i teksten. Se på dette som en nyttig repetisjon fremfor som en kilde til irritasjon.

Til toppen

Forfatter(e)
Rolf-Petter Larsen er cand.paed. fra Universitetet i Oslo. Han har erfaring fra Kompetansesenteret for ledelse og pedagogikk, Krigsskolen i Oslo, og har vært engasjert som kursholder en rekke steder. Han har en omfattende publisering om pedagogisk/psykologiske- og ledelsesrelaterte emner bak seg og har skrevet en rekke bøker.