Å forstå historie (Heftet)

Vitenskapsteori og forskningspraksis

Forfatter:

Paul Knutsen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 233
Forlag: Portal forlag
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788283140828
Kategori: Historie og Historie, religion og filosofi
Fag: Historie
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Å forstå historie

I denne boka diskuterer forfatteren forutsetningene for å forstå historie. Sentrale inspirasjonskilder er Francis Bacon (forfatter av den induktive metodens klassiske skrift), Emilio Betti (som argumenterte for den metodologiske hermeneutikken), Paul Ricoeur (historiefilosof, hermeneutiker og narrativist), Jens Arup Seip og Karl Marx.

I første del posisjonerer forfatteren seg gjennom omtale av fire bøker som på ulike måter fremmer bestemte syn på historiefagets rolle og betydning. I andre del diskuterer han historiefagets egenart og går mer i dybden på områdene hermeneutikk, induksjon og narrasjon. Her blir analytisk narrasjon satt opp mot modelltvangen i statsvitenskapen, og boka avrundes med en sammenfatning av forfatterens kritiske syn på postmodernismen.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Sagt om boka

«En fremragende bog. Det er sjældent at en historiker er veidenskabsteoretisk præcis»
Uffe Østergaard

«En insiktsfull och lãttlãst bok som borde vara .kurslitteratur för blivande historiker.»
Bo Stråth

Til toppen

Presse Å forstå historie
Forfatter(e)
Paul Knutsen (f. 1944) er professor i samtidshistorie ved Høgskolen i Innlandet. Han er dr.philos. fra Universitetet i Oslo 1993, med avhandlingen Korporatisme og klassekamp.