Å forstå historie (Heftet)

Vitenskapsteori og forskningspraksis

Forfatter:

Paul Knutsen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 233
Forlag: Portal forlag
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788283140828
Kategori: Historie og Historie, religion og filosofi
Fag: Historie
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Å forstå historie

I denne boka diskuterer forfatteren forutsetningene for å forstå historie. Sentrale inspirasjonskilder er Francis Bacon (forfatter av den induktive metodens klassiske skrift), Emilio Betti (som argumenterte for den metodologiske hermeneutikken), Paul Ricoeur (historiefilosof, hermeneutiker og narrativist), Jens Arup Seip og Karl Marx.

I første del posisjonerer forfatteren seg gjennom omtale av fire bøker som på ulike måter fremmer bestemte syn på historiefagets rolle og betydning. I andre del diskuterer han historiefagets egenart og går mer i dybden på områdene hermeneutikk, induksjon og narrasjon. Her blir analytisk narrasjon satt opp mot modelltvangen i statsvitenskapen, og boka avrundes med en sammenfatning av forfatterens kritiske syn på postmodernismen.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Sagt om boka
«En fremragende bog. Det er sjældent at en historiker er veidenskabsteoretisk præcis»
Uffe Østergaard

«En insiktsfull och lãttlãst bok som borde vara .kurslitteratur för blivande historiker.»
Bo Stråth

Til toppen

Presse Å forstå historie

«Det skal han ha: Knutsen skyr ikke konfrontasjon med noen, det være seg postmodernister eller kritiske rasjonalister.»

Jan Thomas Kobberød, Historisk tidsskrift 2/2017
"Boka tegner ikke noe kunstig skille mellom vitenskapsteori på den ene siden og vitenskapelig metode på den andre. I stedet byr Å forstå historie på en metodologisk diskusjon der de vitenskapsteoretiske refleksjonene anvendes som argumenter for en spesifikk metode, nemlig analytisk narrasjon. Dette utgjør etter mitt skjønn en befriende øvelse fra Knutsens side."Øyvind Svendsen, salongen.noLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)
Paul Knutsen (f. 1944) er professor i samtidshistorie ved Høgskolen i Innlandet. Han er dr.philos. fra Universitetet i Oslo 1993, med avhandlingen Korporatisme og klassekamp.