Å forske i sykdoms- og pleieerfaringer (Heftet)

Livsverdensfenomenologiske bidrag

Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2006
Antall sider: 192
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276347289
Kategori: Helsefag
Fag: Helsefag
Om utgivelsen Å forske i sykdoms- og pleieerfaringer
Livsverdensbegrepet har inspirert forskning og teoridanning innen flere ulike vitenskapsområder. Denne boka har til hensikten å introdusere en systematisk og integrert forståelse og bruk av livsverdensteorien i helsevitenskapelig forskning. I sentrum for denne forskningstilnærmingen står sykdom og pleie slik de framtrer for de syke og pleietrengende. Boka består av to hoveddeler. I det innledende kapittelet gjøres det greie for livsverdenstilnærmingens teoretiske utgangspunkt og metodologiske konsekvenser. I de følgende kapitlene anvendes livsverdensteorien i en forståelse av syke og pleietrengendes egne erfaringer med å være syke og bli pleid.

Å forske i sykdoms- og pleieerfaringer er beregnet for undervisning på universitet og høgskoler, men henvender seg til alle som arbeider med forskningsmetodologiske spørsmål og er interessert i kvalitativ forskning, spesielt ut fra en livsverdenstilnærming.

Til toppen