Å dra lasset sammen (Heftet)

Samhandling som strategi for pedagogisk ledelse i barnehager

Forfatter:

Elin Ødegård og Helge Røys

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 164
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202330972
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning og Barnehagelærerutdanning
Fag: Barnehagelærerutdanning
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Å dra lasset sammen

Forfatterne beskriver samhandling som en strategi for pedagogisk ledelse i barnehagen. Pedagogisk ledelse er en prosess som har til hensikt å initiere og igangsette aktiviteter som kan føre til utvikling og læring både hos barn og voksne. I denne boka vil hovedfokuset være pedagogisk ledelse rettet mot personalet. Et sosiokulturelt perspektiv (Vygotsky, Wertsch og Säljö) rammer inn ledelsesperspektivene, og samhandling som strategi for pedagogisk ledelse ses i en historisk, kulturell og institusjonell barnehagekontekst.

Gjennom bruk av ulike kulturelle redskaper kan den pedagogiske lederen samhandle med sine medarbeidere og i felleskap tilrettelegge for barns omsorg, utvikling, læring og danning. Samhandling som strategi for pedagogisk ledelse i barnehagen bygger på mandatet for barnehagen, på personalets ulikhet og på betydningen av å ivareta mangfoldet som en ressurs.

Boka er rettet mot barnehagelærerutdanningen og mot utøvende barnehagelærere.

Til toppen

Andre aktuelle titler

  • Alle skal med!

    Veiledning i den lærende barnehage

    Elin Ødegård, Julie Nordahl og Helge Røys

    Heftet
Forfatter(e)

Helge Røys er utdannet førskolelærer og er nå cand.polit. og førstelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han har arbeidet som førskolelærer/styrer i barnehage i 9 år og 21 år som lærer og leder av Institutt for pedagogikk knyttet til lærerutdanning ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Helge har særlig vært opptatt av sosialisering til læreryrkene og læreres kompetanse og har skrevet flere lærebøker for bruk i utdanning av lærere i skole og barnehage.

Elin Ødegård er utdannet førskolelærer og har jobbet mange år som leder i barnehage og som lærer, forsker og leder ved Høgskolen i Telemark og Universitet i Stavanger. Ødegård sitt forskningsfelt er ledelse, veiledning og kompetansebygging. Forskningen har ført til flere publikasjoner som er rettet mot barnehage og skole. Gjennom tiden som leder ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger, har Ødegård blitt oppmerksom på og interessert i hvordan SFO kan ha en særskilt posisjon i arbeidet med å skape et inkluderende samfunn.