20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall av Liv Sissel Grønmo og Arne Hole (Open Access)
Open Access

20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall (Open Access)

Analyser fra TIMSS Advanced og andre internasjonale studier

Forfatter:

Liv Sissel Grønmo og Arne Hole (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2019
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202590987
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Naturfag og samfunnsfag , Matematikk, realfag og teknologi , Utdanningsledelse og Lærerutdanning
Filformater: EPUB3, HTML, PDF, XML
Lisenstype: Creative Commons Attribution 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Matematikk, realfag og teknologi, Naturfag og samfunnsfag, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall

I TIMSS Advanced, en studie av elevers kunnskaper i det siste året i videregående skole, var de norske elevenes kompetanse i fysikk helt i verdenstoppen i 1995, noe som ble lagt merke til både nasjonalt og internasjonalt. Siden den gang har det vært en dramatisk nedgang i de norske elevenes prestasjoner. I TIMSS Advanced 2015 målte vi en tilbakegang i elevenes kunnskapesnivå i fysikk på trekvart standardavvik fra 1995. Det er en større nedgang enn vi i Norge har målt i noe annet fag i noen andre internasjonale studier, på noe nivå i skolen.

Norge har deltatt i TIMSS Advanced i videregående skole og i TIMSS i grunnskolen jevnlig siden 1995. Vi har derfor en stor databank som gir oss muligheter til å studere og analysere utviklingen i Norge fra 1995 fra mange ulike synsvinkler og perspektiver. Mange av de utfordringene vi står overfor i dag, blant annet når det gjelder miljøet, kan kun løses gjennom forskning og kunnskapsutvikling innen fysikk og andre realfag. Vi trenger å utdanne folk med gode kunnskaper på dette området. At de norske elevenes fysikkprestasjoner har sunket dramatisk fra 1995 til 2015, er derfor bekymringsfullt.

I boka tar vi opp og drøfter mange ulike sider for hvordan vi kan bedre de norske elevenes kunnskaper i fysikk. Et viktig moment er at vi mener Norge har gode muligheter til å bedre undervisningen i fysikk og andre realfag. Vi greide å heve lesenivået blant norske elever gjennom systematisk samarbeid over tid med alle involverte aktører. Vi kan gjøre et tilsvarende løft for realfagene. Det vil være til det beste både for den enkelte elev og for samfunnet som helhet.

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)

Liv Sissel Grønmo er førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Hun har i flere år vært forskningsleder ved ILS og er norsk prosjektleder for flere internasjonale komparative studier av matematikk og naturfag. Hennes forskningsinteresser er utvikling av matematisk kompetanse med vekt på aritmetikk og algebra, og med et spesielt fokus på forholdet mellom ren og anvendt matematikk.

Arne Hole er dr.scient i matematikk og førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Universitetet i Oslo i en delt stilling mellom Institutt for lærerutdanning og skoleforskning og Matematisk institutt. Han har utdanning i matematikk og fysikk fra UiO. Han har vært medlem av den norske prosjektgruppen for studien TIMSS 2011 og TIMSS Advanced 2015. Hans forskningsinteresser er bl.a. bruk av matematisk teori i oppgaver innen matematikk og andre fag, samt grunnlagsspørsmål i matematikk og fysikk.

Torgeir Onstad er cand.real i matematikk og pensjonert fra stilling som førstelektor i matematikkdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Universitetet i Oslo. Han har utdanning i matematikk og fysikk fra UiO og har vært ansatt på Matematisk institutt som bindeledd mellom fagmiljøet og skolen. Onstad har lang erfaring som lærer i matematikk og naturfag i Norge og Tanzania. Han har vært medlem av den norske prosjektgruppen for flere internasjonale komparative studier. Han har deltatt i flere forskningsprosjekter i samarbeid med universiteter i Afrika, og har særlig interesse for matematikkens historie og etnomatematikk.

Tor Espen Hagen har sivilingeniørgrad fra Norges Tekniske Høgskole, fakultet for fysikk og matematikk. Han er nå ansatt som lektor i realfag ved Lillestrøm videregående skole. Hagen er blant annet opptatt av variasjon i undervisningen og
oppgaver hvor elevene kan utvikle forskjellige metoder og angrepsvinkler for å øke sin forståelse for matematikkfaget.