Å utforske praksis - videregående skole (digital læringsressurs) (Nettsted)

Forfatter:

Ruth Jensen

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2012
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202401795
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning og Pedagogikk
Fag: Pedagogikk
Varighet: Fram til 31.08.2018
Nivå: Akademisk
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Å utforske praksis - videregående skole (digital læringsressurs)
Nettstedet presenterer situasjoner/videoepisoder fra klasseromspraksis og fra arenaer der lærere og ledere møtes. 10 videoepisoder er knyttet til kapitlene i boka med samme navn. Det er utviklet egne refleksjonsspørsmål for den enkelte episode som kan danne utgangspunkt for analyser og diskusjon.

Formålet med nettproduktet er å stimulere til læring på arbeidsplassen eller i studietiden. Videoepisodene tar utgangspunkt i autentiske situasjoner fra lærer- og lederpraksis og er knyttet opp rundt temaene voksen arena og elev arena.

Til toppen

Forfatter(e)
Ruth Jensen er doktorgradsstipendiat ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hun har lang praksis som lærer i grunnskolen og som leder av pedagogisk senter på kommunenivå. I flere år har hun arbeidet som universitetslektor på masterprogrammet i Utdanningsledelse ved ILS. Hennes forskningsfokus er skolelederes profesjonslæring.